Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


L.p. Nazwa planu lub zmiana planu Akt prawny Publikacja aktu prawnego

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową

Uchwała R. M. Nr XLVI/664/2009 z 25 września 2009

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 188 poz. 5251

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-I.4131.153.2016.JF Wojewody Mazowieckiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Spokojnej tekst jednolity

Rysunek planu jednolity

Uchwała R. M. Nr XXI/261/2016
z 23 czerwca 2016 r.

Uchwałą R. M.  Nr IX/89/2019 z 29 maja 2019 r.

Obwieszczenie nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.z 2016 r. poz. 6119

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7191

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9302

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 3442

2a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Uchwała R.M. Nr IX/89/2019 z 29.05.2019 r.


Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 9302

3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ul. Błonie

Uchwała R. M. Nr XVIII/265/2000 z 24.02.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 41 poz. 361

4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Ogińskich-Starowiejska" w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLIV/633/2009 z 10.07.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 140 poz. 4242

5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Starowiejska - Starzyńskiego" w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XXXII/499/2001 z 29.03.2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r.
Nr 111 poz. 1454

6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Janowska - Żaboklicka"

Uchwała R. M. Nr LIV/855/2002
z 26.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r.
Nr 280 poz. 7321

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego "Kazimierzowska" i zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego położonego po północnej stronie ul. Ogrodowej w Siedlcach

Uchwała R. M.
Nr XLI/613/97
z 18.12.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 4 poz. 14 z 1998 r.

8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie"

Uchwała R. M. Nr X/138/2003
z 28.05.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2003 r. Nr 181 poz. 4497

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XXXV/643/2013 z 25.10.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11572

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żytniej w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr VI/56/2015
z 27.03.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.
poz. 4398

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Północnej Dzielnicy Przemysłowej" w Siedlcach

Uchwała R.M. Nr XXIV/458/2012 z 26 października 2012

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2012 r. 2012 r. poz. 7726

12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej

załącznik 2-kontrolne przekroje poprzeczne ulic

Uchwała R.M Nr XL/641/2005
z 22 grudnia 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 24 Poz. 822

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Osiedle Ułanów"

Uchwała R. M. nr XVII/197/2016
z 26 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 poz. 3097

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach

Uchwała R. M. nr XLV/666/98
z 30.04.1998 r.

Uchwała R. M. nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001r.

Dz. Urz. Woj. Siedl. nr 16 poz. 98

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r.
nr 237 poz. 4400

15

Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów - Koszarowa" i zmiana planu ogólnego.

Uchwała R. M.
nr XXXII/422/97
z 27.02.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl.
nr 10 poz. 69

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr V/39/2015
z 27.02.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 2775

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. Akt IV SA/Wa 406/20 z dnia 14 września 2020 r.

Uchwałą R. M Nr XXXII/388/2017 z 31.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3723

18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul.Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach

Uchwała R. M. nr V/38/2015
z 27.02.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.
poz. 3013

19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazw.
"Błonia Siedleckie", obejmująca teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego

Uchwała R.M. nr XLII/591/2009
z dnia 29.05.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 106 poz. 3036

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Uchwała R. M. nr XLI/570/2009
z dnia 24.04.2009 r.

Uchwała R.M. Nr XXIII/283/2106 z 31 sierpnia 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 109 poz. 3104

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8522

21

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie" obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską

Uchwała R. M. nr XLIX/718/2009
z dnia 16.12.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 21 poz. 323

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego

Uchwała R.M. nr LVIII/825/2010
z dnia 25.06.2010 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r.
Nr 156 poz. 3836

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie " Południowej Dzielnicy Przemysłowej" tekst jednolity

rysunek planu jednolity

Uchwała R.M. nr IV/50/2011
z 28.01.2011 r.

Uchwała R.M. Nr XXIII/282/2016 z 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Nr 1/2017

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r.
Nr 40 poz. 1325

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8521

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10206

23a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała R.M. Nr X/109/2019 z 27 czerwca 2019 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 11177

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w Siedlcach

Uchwała R.M. Nr IV/49/2011
z 28 stycznia 2011 r

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2011 r. Nr 40 poz. 1324

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach

Uchwała R.M. nr X/185/2011
z 28.06.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2011 r. Nr 137, poz. 4363

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

Uchwała R. M. nr XI/227/2011
z 31.08.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2011 r. Nr 182 poz. 5602
27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler

Uchwała R.M. nr XVI/334/2012
z 31.01.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2012 r. poz. 1241
28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki

Uchwała R.M. Nr XVIII/379/2012
z 30 marca 2012

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3755 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14737

29

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3 – go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach

Uchwała R.M. Nr XXV/493/2012
z 23.11.2012r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8579
30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

Uchwała R.M. XXV/494/2012
z 23.11.2012 r.
Dz. Urz. Woj Maz. z 2012 r. poz. 8540
31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach

Uchwała R.M. XXXVIII/703/2014
z 31.01.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 1462
32.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej

Uchwała R.M.
XL/733/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3622
33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej

Uchwała R.M. XL/732/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz.
z 2014 r. poz. 3621

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej- część I

Uchwała R.M. XL/731/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz.
z 2014 r. poz. 3620

Dz. Urz. Woj Maz.
z 2014 r. poz. 4787

35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach Uchwała R. M. nr XVII/198/2016
z dnia 26 lutego 2016 r
Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r., poz. 3098

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach

Uchwała R. M. nr XVII/199/2016
z dnia 26 lutego 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r., poz. 3121

37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach

Uchwała R. M. nr XX/240/2016
z 31 maja 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 5373

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 5766

38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach.

Uchwała R. M. Nr XX/241/2016
z 31 maja 2016

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 5374

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 6135

39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLIX/551/2018 z 27 kwietnia 2018

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 5740
40

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uchwała R. M. Nr LII/584/2018
z 25 czerwca 2018

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018, poz. 7289
41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część A

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Uchwała RMS nr XIV/171/ 2019 z dnia 31 października 2019 r. Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019r. poz. 14737

42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   

Rysunek
Uchwała RM  Nr  XVIII/217/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r Dz. Urz.  Woj. Maz.  z  2020 r.   poz. 3443
43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej – część II

MPZP w rejonie ulic Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej - część II

Podsumowanie uzasadadnienia

Rysunek MPZP w rejonie ulic Ganiewskego, Poludniowej i Grabianowskiej-czesc II
Uchwała RM  Nr  XXVI/293/2020  z dnia 29 września 2020 r Dz. Urz.  Woj. Maz.  z  2020 r.   poz. 11370


Wykaz projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego

L. p.

Przystąpienie do /Nazwa planu lub zmiana planu/

Uchwała o przystąpieniu

A

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Pułaskiego- Sienkiewicza

Uchwała R.M. nr XLVII/542/2018 z dnia 23 marca 2018 r.

D

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Starowiejskiej w Siedlcach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas IV wyłożenia projektu mpzp w rejonie ul. Starowiejskiej

OGŁOSZENIE o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.

OBWIESZCZENIE o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.

Tekst projektu planu

Rysunek projektu planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Klauzula RODO

Uchwała R.M. nr XI/118/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. i zmieniająca  Uchwała R. M. nr XXV/312/2016 z dnia 28 października 2016 r.


F

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr X/195/2011 z dnia 28 czerwca 2011

K

B - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część B

C - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część C

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr VII/68/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
 zmieniająca

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XLII/763/2014  z dnia 23 maja 2014 r.

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XLIX/552/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r.

R

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach.

Uchwała R M Nr XLVI/831/2014 z dnia 30 października 2014 r.

S

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul.Kazimierzowskiej w SiedlcachKlauzula RODO

UCHWAŁA R. M. Nr IX/90/2019 z dnia 29 maja 2019 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.

L.p.

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Uchwała o przystąpieniu

I

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoKlauzula RODO


Uchwała R.M.
Nr XXX/567/2013
z dnia 26.04.2013 r.