Usługa przeglądania: http://siedlce.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsp.php

Zbiór APP (gml, 1MB)

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


L.p. Nazwa planu lub zmiana planu Pow. Akt prawny Publikacja aktu prawnego Uchwała Legenda Gml Rysunek
(geotiff)

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową

4 ha

Uchwała R. M. Nr XLVI/664/2009 z 25 września 2009

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 188 poz. 5251

uchwała (pdf, 410kB) legenda (pdf, 23kb) (gml, 11kB) rysunek
(tiff, 27MB)

(geotiff, rar, 4MB)

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 4,7MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-I.4131.153.2016.JF Wojewody Mazowieckiego (pdf, 7,66 MB)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 782 kB)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Spokojnej tekst jednolity

Rysunek planu jednolity (pdf, 18 MB)

77 ha

Uchwała R. M. Nr XXI/261/2016
z 23 czerwca 2016 r.

Uchwałą R. M.  Nr IX/89/2019 z 29 maja 2019 r.

Obwieszczenie nr 1/2020 z 30 stycznia 2020 r. (pdf, 193kB)

Dz. Urz. Woj. Maz.z 2016 r. poz. 6119

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7191

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9302

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3442

uchwała (pdf, 609kB) legenda (pdf, 151kB) (gml, 25kB) rysunek
(tiff, 99MB)

(geotiff, rar, 63MB)

3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ul. Błonie

5 ha

Uchwała R. M. Nr XVIII/265/2000 z 24.02.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r.
Nr 41 poz. 361

uchwała (pdf, 7MB) legenda (pdf, 92kB) (gml, 13kB) rysunek
(tiff, 10kB)

(geotiff, rar, 11kB)

4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Ogińskich-Starowiejska" w Siedlcach

5 ha

Uchwała R. M. Nr XLIV/633/2009 z 10.07.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 140 poz. 4242

uchwała (pdf, 142kB) legenda (pdf, 18kB) (gml, 14kB) rysunek
(tiff, 5,4MB)

(geotiff, rar, 3,9MB)

6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Janowska - Żaboklicka"

8 ha

Uchwała R. M. Nr LIV/855/2002
z 26.09.2002 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r.
Nr 280 poz. 7321

uchwała (pdf, 413KB legenda (pdf, 2MB) (gml, 12kB) rysunek
(tiff, 3,7MB)

(geotiff, rar, 2,8MB)

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo-usługowego "Kazimierzowska" i zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego położonego po północnej stronie ul. Ogrodowej w Siedlcach

14 ha

Uchwała R. M.
Nr XLI/613/97
z 18.12.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 4 poz. 14 z 1998 r.

uchwała (pdf, 378kB) legenda (pdf, 51kB) (gml, 15kB)

rysunek
(tiff, 1,2MB)

(geotiff, rar, 700kB)

8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie"

99 ha

Uchwała R. M. Nr X/138/2003
z 28.05.2003 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 181 poz. 4497

uchwała (pdf, 5,9MB) legenda (pdf, 138kB) (gml, 15kB) rysunek
(tiff, 26MB)

(geotiff, rar, 20MB)

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach

77 ha

Uchwała R. M. Nr XXXV/643/2013 z 25.10.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 11572

uchwała (pdf, 550kB) legenda (pdf, 52kB) (gml, 21kB) rysunek
(tiff, 9,26MB)

(geotiff, rar, 4,50MB)

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żytniej w Siedlcach

70 ha

Uchwała R. M. Nr VI/56/2015
z 27.03.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.
poz. 4398

uchwała (pdf, 945KB)
legenda (pdf, 54 KB)
(gml, 30kB) rysunek

(tiff, 106MB)

(geotiff, rar, 57MB)

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Północnej Dzielnicy Przemysłowej" w Siedlcach

155 ha

Uchwała R.M. Nr XXIV/458/2012 z 26 października 2012

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. 2012 r. poz. 7726

uchwała (pdf, 13,5MB)
legenda cz. A. (pdf, 15KB)

legenda cz. B (pdf, 15KB)
(gml, 21kB) rysunek

(tiff, 86MB)

(geotiff, rar, 55MB)

12

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Siedlce w rejonie ulicy Piaskowej

38 ha

Uchwała R.M Nr XL/641/2005
z 22 grudnia 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 24 Poz. 822

uchwała (pdf, 139kB)
legenda (pdf, 31kB)

przekrój (pdf, 926kB)
(gml, 31kB) rysunek

(tiff, 45MB)

(geotiff, rar, 32MB)

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Osiedle Ułanów"

2 ha

Uchwała R. M. nr XVII/197/2016
z 26 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 poz. 3097

uchwała 
(pdf, 4MB)

legenda (pdf, 16kB)
(gml, 11kB) rysunek

(tiff, 16MB)

(geotiff, rar, 1,7MB)

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo-usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach

30 ha

Uchwała R. M. nr XLV/666/98
z 30.04.1998 r.


Dz. Urz. Woj. Siedl. nr 16 poz. 98


uchwała (pdf, 5,4MB) legenda (pdf, 3,1MB) (gml, 38kB) rysunek I
(tiff, 2,5MB)

(geotiff, rar, 2,2MB)

rysunek II
(tiff, 3,6MB)

(geotiff, rar, 3,1MB)
14a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach


Uchwała R. M. nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. nr 237 poz. 4400

uchwała(pdf, 6,4MB)
legenda (pdf, 1,5MB) (gml, 47kB) rysunek I

(tiff, 11,1MB)

(geotiff, rar, 10,5MB)

rysunek II

(tiff, 13MB)

(geotiff, rar, 12MB)

rysunek III

(tiff, 4,1MB)

(geotiff, rar, 3,6MB)
15

Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów - Koszarowa" i zmiana planu ogólnego.

14 ha

Uchwała R. M.
nr XXXII/422/97
z 27.02.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedl.
nr 10 poz. 69

uchwała (pdf,  60kB)
legenda (pdf, 247kB) (gml, 16kB) rysunek

(tiff, 4,3MB)

(geotiff, rar, 700kB)

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną w Siedlcach

129 ha

Uchwała R. M. Nr V/39/2015
z 27.02.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 2775

uchwała (pdf, 747kB)
legenda (pdf, 30kB)
(gml, 21kB) rysunek

(tiff, 140MB)

(geotiff, rar, 64MB)

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. Akt IV SA/Wa 406/20 z dnia 14 września 2020 r. (pdf, 1,72 MB)

19 ha

Uchwałą R. M Nr XXXII/388/2017 z 31.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 3723

uchwała (pdf, 599kB) legenda (pdf, 25kB)
(gml, 44kB) rysunek

(tiff, 17MB)

(geotiff, rar, 1,3MB)

18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul. Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach

0,5 ha

Uchwała R. M. nr V/38/2015
z 27.02.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r.
poz. 3013

uchwała (pdf, 1,5MB)
legenda (pdf, 25kB)
(gml, 12kB) rysunek

(tiff, 2MB)

(geotiff, rar, 1,3MB)

19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazw.
"Błonia Siedleckie", obejmująca teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego

21 ha

Uchwała R.M. nr XLII/591/2009
z dnia 29.05.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 106 poz. 3036

uchwała (pdf, 183kB)
legenda (pdf, 39kB)
(gml, 15kB) rysunek

(tiff, 35MB)

(geotiff, rar, 22MB)

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

9 ha
Uchwała R. M. nr XLI/570/2009
z dnia 24.04.2009 r.

Uchwała R.M. Nr XXIII/283/2106 z 31 sierpnia 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r.
Nr 109 poz. 3104

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8522
uchwała 1 (pdf, 80MB)

uchwała 2 (pdf, 156kB)
legenda (pdf, 48kB) (gml. 15kB)

rysunek

(tiff, 30MB)

(geotiff, rar, 20MB)

21

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie" obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską

4 ha

Uchwała R. M. nr XLIX/718/2009
z dnia 16.12.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 21 poz. 323

uchwała (pdf, 104kB)
legenda (pdf, 21kB)
(gml, 10kB) rysunek

(tiff, 4,9MB)

(geotiff, rar, 3,1MB)

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego

32 ha

Uchwała R.M. nr LVIII/825/2010
z dnia 25.06.2010 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r.
Nr 156 poz. 3836
uchwała (pdf, 465kB)
legenda (pdf, 38kB)
(gml, 12kB) rysunek

(tiff, 124MB)

(geotiff, rar, 57MB)

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie" Południowej Dzielnicy Przemysłowej" tekst jednolity

Rysunek planu jednolity (jpg, 13 MB) 

279 ha

Uchwała R.M. nr IV/50/2011
z 28.01.2011 r.

Uchwała R.M. Nr XXIII/282/2016 z 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Nr 1/2017

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r.
Nr 40 poz. 1325

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8521

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10206

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7289

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 9873

uchwała (pdf, 132kB) legenda (pdf, 50kB) (gml, 49kB)
rysunek

(tiff, 82MB)

(geotiff, rar, 39MB)
23a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 529kB)

18 ha
Uchwała R.M. Nr X/109/2019 z 27 czerwca 2019 r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 11177 uchwała (pdf, 35kB)
legenda (pdf, 22kB)
(gml, 16kB) rysunek

(tiff, 11MB)

(geotiff, rar, 4,2MB)

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w Siedlcach

39 ha

Uchwała R.M. Nr IV/49/2011
z 28 stycznia 2011 r

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 40 poz. 1324 uchwała (pdf, 1MB)
legenda (pdf,  24kB)
(gml, 20kB) rysunek

(tiff, 109MB)

(geotiff, rar, 59MB)

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach

22 ha Uchwała R.M. nr X/185/2011
z 28.06.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 137, poz. 4363

uchwała (pdf, 5MB)  legenda (pdf, 29kB)
(gml, 17kB) rysunek

(tiff, 16MB)

(geotiff, rar, 13,6MB)

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

26 ha

Uchwała R. M. nr XI/227/2011
z 31.08.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2011 r. Nr 182 poz. 5602
uchwała (pdf, 14MB) legenda (pdf, 19kB) (gml, 18kB)
rysunek

(tiff, 73MB)

(geotiff, rar, 37,5MB)
27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler

8 ha

Uchwała R.M. nr XVI/334/2012
z 31.01.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 1241 uchwała (pdf, 3,1MB) legenda (pdf, 22kB) (gml, 11kB) rysunek

(tiff, 3,5MB)

(geotiff, rar, 2,3MB)
28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki

210 ha

Uchwała R.M. Nr XVIII/379/2012
z 30 marca 2012

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3755 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14737 oraz Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 7330
uchwała (pdf, 1,8MB) legenda (pdf, 22kB) (gml, 102kB) rysunek część A

(tiff, 14MB)

(geotiff, rar, 9.7MB)

rysunek część B

(tiff, 16,5MB)

(geotiff, rar, 12MB)
29

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3 Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach

0,5 ha Uchwała R.M. Nr XXV/493/2012
z 23.11.2012r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8579 uchwała (pdf, 89kB)
legenda (pdf, 13kB)
(gml, 10kb rysunek

(tiff, 5MB)

(geotiff, rar, 550kB)
30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

1 ha Uchwała R.M. XXV/494/2012
z 23.11.2012 r.
Dz. Urz. Woj Maz. z 2012 r. poz. 8540   uchwała (pdf, 2,7MB) legenda (pdf, 15kB)
(gml, 12kb) rysunek

(tiff, 2MB)

(geotiff, rar, 1,5MB)
31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

74 ha

Uchwała R.M. XXXVIII/703/2014
z 31.01.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1462 uchwała (pdf,  54,5MB) legenda (pdf, 138kB) (gml, 18kB) rysunek

(tiff, 92 MB)

(geotiff, rar, 50MB)
31a Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Szpital i Parki w Siedlcach

12 ha 

Uchwała R.M. LXXVIII/737/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r. poz. 1308.

uchwała (pdf, 624kB)
legenda (pdf, 138kB) (gml, 18kB)
rysunek

(tiff, 92 MB)

(geotiff, rar, 50MB)
32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej

50 ha

Uchwała R.M.
XL/733/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3622 uchwała (pdf, 9,5MB) legenda (pdf, 22kB) (gml, 17kB) rysunek

(tiff, 55MB)

(geotiff, rar, 50 MB)
33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej

41 ha

Uchwała R.M. XL/732/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz.
z 2014 r. poz. 3621
uchwała (pdf, 6 MB) legenda (pdf, 22 kB)
(gml, 14kB)  rysunek

(tiff, 24 MB)

(geotiff. rar, 26,9 MB)

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej- część I

41 ha

Uchwała R.M. XL/731/2014
z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3620

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4787

uchwała (pdf, 8,3 MB)
legenda (pdf, 29 kB)
(gml, 35kB) rysunek

(tiff, 36MB)

(geotiff. rar, 26,9MB)

35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach

4,5 ha Uchwała R. M. nr XVII/198/2016
z dnia 26 lutego 2016 r
Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r., poz. 3098
uchwała (pdf, 42 MB) legenda (pdf, 18 kB)
(gml, 36 kB)
rysunek

(tiff, 2MB)

(geotiff. rar, 5MB)

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. Akt IV SA/Wa 476/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. (pdf,167kB)

54 ha Uchwała R. M. nr XVII/199/2016
z dnia 26 lutego 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3121 uchwała (pdf, 495 kB)
legenda (pdf, 23 kB)
(gml, 38 kB)
rysunek

(tiff, 43 MB)

(geotiff. rar, 26 MB)

37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach

2 ha

Uchwała R. M. nr XX/240/2016
z 31 maja 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 5373

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5766

uchwała (pdf, 692 kB)
legenda (pdf, 19 kB)
(gml, 14 kB)
rysunek

(tiff, 7MB)

(geotiff. rar, 3,7MB)

38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach

3 ha

Uchwała R. M. Nr XX/241/2016
z 31 maja 2016

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5374

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6135

uchwała (pdf, 700 kB)
legenda (pdf, 20 kB)
(gml, 13kB)
rysunek

(tiff, 6,8 MB)

(geotiff. rar, 3,2MB)
39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej w Siedlcach

63 ha

Uchwała R. M. Nr XLIX/551/2018 z 27 kwietnia 2018

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 5740 uchwała (pdf,  35 MB) legenda (pdf, 30 kB)
(gml, 30kB) rysunek

(tiff, 20,7MB)

(geotiff. rar, 14,8MB)
40

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 307 kB)

36 ha

Uchwała R. M. Nr LII/584/2018
z 25 czerwca 2018

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 7289 uchwała (pdf, 545kB) legenda (pdf, kB) (gml, 20 kB)
rysunek

(tiff, 9,8MB)

(geotiff. rar, 14,8 MB)
41 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część A

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 320 kB) 
23 ha
Uchwała RMS nr XIV/171/ 2019 z dnia 31 października 2019 r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14737

uchwała (pdf, 1,72 MB) legenda (pdf, 70 kB)
(gml, 32 kB)

cz. A ob. 1
(tiff, 12,2MB)

(geotiff, rar, 7,37MB)

cz. A ob. 4
(tiff, 6,11MB)

(geotiff. rar, 4,63MB)
42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 821kB) 

Rysunek planu (pdf, 17 MB)
37 ha Uchwała RM  Nr  XVIII/217/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r Dz. Urz.  Woj. Maz.  z  2020 r.   poz. 3443
uchwała (pdf, 3,9 MB)
legenda (pdf, 42 kB)
(gml, 23kB)
rysunek

(tiff, 53MB)

(geotiff. rar, 28,3MB)
43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej – część II

MPZP w rejonie ulic Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej - część II (pdf, 11 MB)

Podsumowanie uzasadnienia (pdf, 320 kB)

Rysunek MPZP w rejonie ulic Ganiewskego, Południowej i Grabianowskiej - część II (pdf, 8 MB)
22 ha Uchwała RM  Nr  XXVI/293/2020  z dnia 29 września 2020 r Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11370 uchwała (pdf, 11 MB) legenda (pdf, 26 kB) (gml, 14kB) rysunek

(tiff, 12,5MB)

(geotiff. rar, 12,5MB)
44

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Starowiejskiej w Siedlcach - część I

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.238.2021.JF Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 9317) (pdf, 844 kB)

Podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 1,19 MB)

63ha Uchwała R.M. Nr XLII/423/2021 z dnia 27 września 2021 r. (pdf, 10 MB) Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 9873


uchwała (pdf, 26,4 MB)
legenda (pdf, 28 kB)
(gml, 36 kB)
rysunek (tiff, 618MB)

(geotiff. rar, 30MB)
45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 470 kB)

    

100ha

Uchwał R.M. Nr LIII/523/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. (pdf, 19,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 sierpnia 2022 r. poz. 8382

uchwała (pdf, 19,5 MB) legenda (pdf, 32 kB) (gml, 24 kB) rysunek

(tiff, 48MB)

(geotiff. rar. 58MB)
46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera Dzieci Zamojszczyzny  w Siedlcach  - część B1 obszar 3

Podsumowanie i uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 469kB)


5,5 ha Uchwała R.M. Nr LXVIII/646/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Dz.Urzęd.Woj.Maz. z dnia 16 czerwca 2023 r. poz. 7330 uchwała (pdf, 4,8MB) legenda (pdf,  26kB) (gml, 20kB rysunek

(tiff, 5MB)

(geotiff. zip. 5MB)


Wykaz projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego

L. p.

Przystąpienie do /Nazwa planu lub zmiana planu/

Uchwała o przystąpieniu

gml o przystąpieniu gml o wyłożeniu legenda gml
do uchwal.
rysunek
A Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Pułaskiego- Sienkiewicza Uchwała R.M. nr XLVII/542/2018 z dnia 23 marca 2018 r. XLVII542-18 (gml, 12kB)
B Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pn.: Szpital i Parki w Siedlcach    Informacja o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szpital i Parki w Siedlcach  (doc, 635kB)

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szpital i Parki wraz z uzasadnieniem (pdf, 476kB)

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Szpital i Parki w Siedlcach (doc, 197kB)

Projekt zmiany planu - tekst (pdf, 875kB)

Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 4,5MB)

Uchwała Nr LIX/571/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 października 2022

r.Uchwała Nr LXVI/641/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2023 r. 

LIX571-2022 (04-2023) (gml, 7kB)
LIX571-2022 (10-2023) (gml, 7kB)

LIX571-2022 (gml,12 kB) legenda (pdf, 138kB) (gml, 16KB)
(tiff, 92 MB)(geotiff, rar, 50MB)

C Miejscowy  plan zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulicy

Biskupa Ignacego ŚwirskiegoObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego (pdf, 149kB)

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego (pdf, 355kB)

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr  LXV/622/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. LXV-622-23 (gml, 12kB)
D Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach – część II Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miasta Siedlce

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XXV/312/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r.

Uchwała nr XLI/412/2021 Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

XXV-312-2016 (gml, 12kb)
E Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego w rejonie ulicy Romanówka w Siedlcach

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Romanówka w Siedlcach (doc, 42kB)

Klauzula RODO (doc, 15kB)

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr LXV/623/2023 z dnia 28 lutego

2023 r.

LXV-623-23 (gml, 11kB)
G Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach Uchwała nr XXXIX/716/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014 r. XXXIX716_14 (gml, 14kB)
K B - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część B2

C - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie

ulic: Okrężnej, Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach - część C

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XLII/763/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr VII/68/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XLIX/552/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XIII/146/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr LXVI/640/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

XLII-763_14 (gml, 12kB)
R Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od ulicy Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/831/2014
z dnia 30 października 2014 r.
XLVI-831-14 (gml, 15kB)
S Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach (pdf, 790kB)


Zarządzenie 190/2024 w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pdf, 1MB)

Zarządzenie 191/2024 w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pdf, 2,4MB)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach (pdf, 661kB)

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach (ponowne-część planu) (pdf, 331kB)


Projekt tekstu planu (pdf, 540kB)

Rysunek planu (pdf, 15MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 1MB)
Klauzula RODO (doc, 13 kB)


Uchwała Rady Miasta Nr IX/90/2019
z dnia 29 maja 2019 r.
IX-90-2019 (gml, 12kB)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

L.p.

Przystąpienie do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Uchwała o przystąpieniu

I

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pdf, 729 kB)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego po raz drugi do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pdf, 512 kB)

Klauzula RODO (doc, 13 kB)

Uchwała R.M.
Nr XXX/567/2013
z dnia 26.04.2013 r.