1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową

Plan (pdf, 50 MB)

Uchwała R. M.
Nr XLVI/664/2009
z 25 września 2009 (pdf, 18 MB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 188 poz. 5251