1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Sportową, Katedralną i Wojskową

Uchwała R. M.
Nr XLVI/664/2009
z 25 września 2009

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 188 poz. 5251

Pobierz plan: plik PDF [50 MB]