28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Doliny Muchawki w Siedlcach

Podsumowanie prognozy oddziaływania na środowisko (doc, 324kB)

Rysunek planu - część A (pdf, 13,3MB)

Rysunek planu - część B (pdf, 1,6MB)

Uchwała R.M. Nr XVIII/379/2012
z 30 marca 2012 (zip, 17,8MB)

Dz. U. Woj.
Mazowieckiego
rocznik
2012 poz.3755