28

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Doliny Muchawki w Siedlcach

Uchwała R.M. Nr XVIII/379/2012
z 30 marca 2012

Dz. U. Woj.
Mazowieckiego
rocznik
2012 poz.3755

podsumowanie prognozy oddziaływania na środowisko

rysunek planu - część A (pdf, 13,3 MB)
rysunek planu - część B (pdf, 1,6 MB)