35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach

Rysunek planu (pdf. 5,1MB)

Uchwała R. M. NR XVII/198/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. (zip, 5,27kB) Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3098