35 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińską, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką w Siedlcach Uchwała R. M. NR XVII/198/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 3098

rysunek planu (pdf 5,1 MB)