20a Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego Uchwała R.M. Nr XXIII/283/2016 z 31 sierpnia 2016 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2016 r. poz. 8522

rysunek planu (pdf, 9,5 MB)