13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Osiedle Ułanów"

Rysunek planu (pdf, 349 kB)

Uchwała R. M. NR XVII/197/2016 z 26 lutego 2016 r. (zip, 670kB)

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 poz. 3097