Przelew z tytułu

Bank i nr rachunku

Wypisów, wyrysów, opłat komunikacyjnych (rejestracji samochodu),
wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, poświadczenia miejsca zameldowania,
udzielenia informacji publicznej, dziennika budowy, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Wadiów, kaucji za wynajmu, kaucji mieszkaniowych

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
06 1050 1953 1000 0023 4839 7999

Opłaty skarbowej

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Opłaty parkingowej
ING Bank Śląski SA o/Siedlce
82 1050 1953 1000 0023 6703 5181

Podatku od nieruchomości osoby fizyczne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej

Podatku od nieruchomości osoby prawne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Podatku rolnego/leśnego osoby fizyczne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej

Podatku rolnego/leśnego osoby prawne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Podatku od środków transportowych

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przelew na indywidualny rachunek bankowy