Tytuł wpłaty

Bank i nr rachunku

Wpłaty z tytułu: wypisy, wyrysy, opłaty komunikacyjne (rejestracja samochodu), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, poświadczenie miejsca zameldowania, udzielenie informacji publicznej.

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Wadia, kaucje za wynajem, kaucje mieszkaniowe,

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999

Opłata skarbowa

ING Bank Śląski SA o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Podatek rolny/leśny osoby fizyczne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej.

Podatek rolny/leśny osoby prawne

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Podatek od środków transportowych

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłata na indywidualny rachunek bankowy.