30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka Guta w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 403 kB)

Uchwała R.M.
XXV/494/2012 z 23.11.2012 r. (pdf, 131 kB)
Dz. U. Woj Mazowieckiego
rocznik 2012 poz. 8540