Prezydent Miasta Siedlce
Andrzej Sitnik

Prezydent przyjmuje interesantów w środy w godz. 9.00-13.00.
W sprawie zapisów zapraszamy osobiście do sekretariatu Prezydenta Miasta Siedlce
w Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, I p.
e-mail:  sekretariat@um.siedlce.plZastępca Prezydenta Miasta Siedlce
Robert Szczepanik


Skarbnik Miasta
Kazimierz ParyłaSekretarz

Adam Zabijak