20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Rysunek planu utracił moc.
Uchwała R. M.
nr XLI/570/2009
z dnia 24.04.2009 r.
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 109 poz. 3104