29

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 429 kB)

Uchwała R.M. Nr XXV/493/2012 z 23.11.2012 r. (pdf, 117kB) Dz. U. Woj. Mazowieckiego rocznik 2012 poz. 8579