24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 101MB)

Uchwała R.M. nr IV/48/2011 z dnia 28.01.2011 r. (zip, 23,9MB) Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 40 poz. 1324