24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w Siedlcach

Uchwała R.M. nr IV/48/2011 z dnia 28.01.2011 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 40 poz. 1324


rysunek planu (pdf, 101 MB)