Gmina Dasing z Niemiec

Celem umowy jest wspieranie i umacnianie wzajemnego porozumienia poprzez rozwój dobrosąsiedzkich stosunków i więzów przyjaźni między obywatelami Polski i Niemiec. Kontakty z gminą Dasing opierają się na współpracy na płaszczyźnie kultury i edukacji. Od lat z powodzeniem realizowany jest szeroki program wymiany młodzieży

(data podpisania umowy: 26 lipca 1998 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Pescantina z Włoch

Umowa ma na celu utrzymywanie partnerskich stosunków między miastami, współpracę w dziedzinie kultury i edukacji. Ze szkołą w Pescantinie współpracuje Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Siedlcach

(data podpisania umowy: 10 listopada 1993 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Rejon Samorządu Wileńskiego z Litwy

Umowa o współpracy, której celem jest rozwijanie obustronnych kontaktów w dziedzinie oświaty, kultury i sportu. Program wymiany młodzieży z Rejonem Wileńskim realizuje Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach

(data podpisania umowy: 30 maja 1998 r.),

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)
Miasto Sabinov na Słowacji


Umowę o współpracy podpisano w celu rozwijania kontaktów w dziedzinie oświaty, kultury i sportu oraz realizowania programów wymiany młodzieży. Ze szkołą w Sabinovie współpracuje Zespół Szkół nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach. Prężną współpracę kulturalną z Sabinovem rozwijają Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach i Ośrodek Kultury w Sabinovie.

(data podpisania umowy: 24 maja 2001 r.)

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)


Miasto Berdyczów na Ukrainie

Umowę o współpracy podpisano w celu wymiany samorządowych doświadczeń w różnych dziedzinach życia naszych Miast; zachęcania do współpracy instytucji kulturalno-oświatowych oraz organizacji różnego rodzaju imprez; organizowania wymiany grup młodzieżowych; tworzenia i wspierania towarzystw przyjaźni; pomocy przy organizowaniu obozów sportowych, szkoleniowych oraz różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnych; wspierania współpracy pomiędzy firmami, instytucjami i organizacjami gospodarczymi z terenu Siedlec i Berdyczowa.

(data podpisania umowy: 14 października 2005 r.)

Tekst umowy o współpracy (format *.doc)