23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"


Rysunek planu (pdf, 68 MB)

Uchwała R.M. nr IV/50/2011 z 28.01.2011 r. (zip, 17MB)
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 40 poz. 1325