26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

Rysunek planu (pdf, 1,7 MB)

Uchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31.08.2011 r. (pdf, 251kB)

Dz. U. Woj. mazowieckiego
nr 182 poz. 5602