26 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego

Uchwała nr XI/227/2011

Rady Miasta Siedlce z dnia 31.08.2011 r.

Dz. U. Woj. mazowieckiego
nr 182 poz. 5602

Prysunek planu (pdf, 1,7 MB)