40 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP SIEDLCE WSCHODNIE

Uchwała R. M. LII/584/2018
z 25 czerwca 2018
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 7289