25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach Uchwała R.M.
nr X/185/2011
z 28.06.2011 r.

Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego
Nr 137, poz. 4363


rysunek planu (tiff, 10 MB)