Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce

tel. 25 633 15 98
http://www.siedlce.piwet.net/

e-mail: siedlce@piwet.net
Czynny od poniedziałku do piątku od godz.7.30 -15.30

zakresem działania obejmuje tereny miasta Siedlce, powiatu siedleckiego i powiatu łosickiego.
Ważniejsze zadania to:

  1. nadzór i kontrola weterynaryjna nad podmiotami prowadzącymi działalność związaną ze zwierzętami
  2. wydawanie świadectw zdrowia zwierząt
  3. podejmowanie decyzji dot. zwierząt, surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych przywożonych z zagranicy lub przewożonych przez terytorium RP
  4. zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31
08-110 Siedlce
http://www.siedlce.psse.waw.pl
e-mail: siedlce@psse.waw.pl

Centrala: tel. 25 644-20-40, Sekretariat: tel.: 25 632-28-75
fax: 25 632-61-37; 25 633-98-92

Czynna w poniedziałki od 13:00 do 15:00
telefon: 25 644 20 40

Telefon alarmowy TYLKO w sytuacjach kryzysowych czynny poza godzinami pracy 600-467-328