36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach

Uchwała R. M. NR XVII/199/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r., poz. 3121

rysunek planu (pdf, 4 MB)