36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 4MB)

Uchwała R. M. NR XVII/199/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. (zip, 4,66MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r., poz. 3121