15

Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów - Koszarowa" i zmiana planu ogólnego

Uchwała R. M.
Nr XXXII/422/97
z dnia 27.02.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego
Nr 10 poz.69

rysunek planu (tiff, 660 kB)