15

Zmiana uproszczonego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego "Partyzantów - Koszarowa" i zmiana planu ogólnego

Rysunek planu (tiff, 660 kB)

Uchwała R. M.
Nr XXXII/422/97
z dnia 27.02.1997 r. (doc, 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego
Nr 10 poz.69