10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 19 MB)

Uchwała R. M. Nr VI/56/2015 z 27.03.2015 r. (zip, 20 MB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 poz. 4398