21 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie" obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską. Uchwała R. M.
nr XLIX/718/2009
z 16.12.2009 r.
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 21 poz. 323

rysunek planu (pdf, 11 MB)