21 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie" obejmującej teren pomiędzy ulicami Północną i Kazimierzowską.

Rysunek planu (pdf, 11 MB)
Uchwała R. M.
nr XLIX/718/2009
z 16.12.2009 r. (doc, 127kB)
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 21 poz. 323