3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ul. Błonie

Rysunek planu (tiff, 1,14 MB)

Uchwała R. M. Nr XVIII/265/2000 z 24.02.2000 r. (pdf, 188 kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 41 poz. 361