3

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ul. Błonie

Uchwała R. M. Nr XVIII/265/2000 z 24.02.2000 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 41 poz. 361

Pobierz plan: plik TIFF [1,14 MB]