22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego

Rysunek planu (pdf, 46 MB)

Uchwała R.M. nr LVIII/825/2010
z 25.06.2010 r. (pdf, 3,86MB)
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 156 poz. 3836