22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego

Rysunek planu [pdf 46 MB]

Uchwała R.M. nr LVIII/825/2010
z 25.06.2010 r.
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 156 poz. 3836