14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLV/666/98 z 30.04.1998 r.

  1. Rysunek załącznik 1 ark. 1 (tiff, 48,5 MB)
  2. Rysunek załącznik 1 ark. 2 (tiff, 46,7 MB)

Uchwała R. M. Nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001 r.

  1. Rysunek załącznik 1 ark. 1 (tiff, 9,8 MB)
  2. Rysunek załącznik 1 ark. 2 (tiff, 9,45 MB)
  3. Rysunek załącznik 2 (tif, 3,35 MB)


Uchwała R. M. Nr XLV/666/98 z 30.04.1998 r. (pdf, 4,7MB)

Uchwała R. M. Nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001 r. (pdf, 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 16 poz.98. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 237 poz. 4400