14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego i strefy ekologicznej "Romanówka - Okrężna" w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLV/666/98 z 30.04.1998 r.

Uchwała R. M. Nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 16 poz.98. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 237 poz. 4400

POBIERZ:

Uchwała R. M. Nr XLV/666/98 z 30.04.1998 r.

rysunek załącznik 1 ark. 1

rysunek załącznik 1 ark. 2

Uchwała R. M. Nr XXXIX/614/2001 z 27.09.2001 r.

rysunek załącznik 1 ark. 1

rysunek załącznik 1 ark. 2

rysunek załącznik 2