31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 5,1MB)
Uchwała R.M. XXXVIII/703/2014 z 31.01.2014 r. (zip, 5,82MB) Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 1462