31 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach Uchwała R.M. XXXVIII/703/2014 z 31.01.2014r. Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 1462

rysunek planu (pdf, 5,1 MB)