23a

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej Dzielnicy Przemysłowej"

Uchwała R.M.
Nr XXIII/282/2016
z 31 sierpnia 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 8521