18

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Świrskiego obejmującego obszar działek nr geod.: 50; 51 i 175/2 w obrębie 41 położonych przy ul.Czerwonego Krzyża i obszar działki nr geod. 56/1 w obrębie 41 położonej przy ul. Biskupa Świrskiego w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 424 kB)

Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015 r. (zip, 668kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2015 poz. 3013