16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską Artyleryjską i Leśna w Siedlcach

Uchwała Rady Miasta V/39/2015 z 27 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
2015 poz. 2775

rysunek planu (pdf, 12 MB)