16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską Artyleryjską i Leśna w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 12 MB)

Uchwała Rady Miasta V/39/2015 z 27 lutego 2015 r. (zip, 11,8MB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
2015 poz. 2775