34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Ganiewskiego, Południowej i Grabianowskiej - część I Uchwała R.M. XL/731/2014 z 28.03.2014 r.

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3620

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 4787

rysunek planu (pdf, 5 MB)