4

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Ogińskich-Starowiejska" w Siedlcach

Rysunek planu (pdf, 72 MB)

Uchwała R. M. Nr XLIV/633/2009 z 10.07.2009 r. (doc, 179 kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 140 poz. 4242
z 4.09.2009 r.