37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach 

Rysunek planu (pdf, 8MB)

Uchwała R. M. Nr XX/240/2016
z 31 maja 2016 r. (zip, 8,32MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5373

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r.
poz. 5766