6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Janowska - Żaboklicka"

Uchwała R. M. Nr LIV/855/2002 z 26.09.2002  r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 180 poz. 7321

Pobierz plan: plik TIFF [92 MB]