27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (doc, 75kB)

Rysunek planu (pdf, 10MB)

Uchwała R.M. nr XVI/334/2012 z 31.01.2012 r. (pdf, 6,52MB)
Dz. U. Woj.
mazowieckiego
rocznik 2012 poz. 1241