27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler

Uchwała R.M. nr XVI/334/2012 z 31.01.2012 r.
Dz. U. Woj.
mazowieckiego
rocznik 2012 poz. 1241
  1. podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  2. rysunek planu (pdf, 10MB)