8

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Granicznej, Północnej, Kazimierzowskiej pod nazwą "Błonia Siedleckie"

Rysunek planu (tiff, 1,59 MB)

Uchwała R. M. Nr X/138/2003
z 28 maja 2003 r. (doc, 325 kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 181 poz. 4497