33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej

Rysunek planu (pdf, 2,8MB)

Uchwała R.M. XL/732/2014
z 28.03.2014 r. (pdf, 49,3MB)

Dz. Urz. Woj Maz. z 2014 r. poz. 3621