Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta Siedlce informuje, że usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Jak korzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Urzędzie Miasta Siedlce?

 1. Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się co najmniej trzy dni robocze przed terminem spotkania.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko osobny uprawnionej
 • propozycję terminu
 • krótkie określenie sprawy
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 1. Zgłoszenie może być dokonane:
 • bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Interesanta Urzędu
 • - pisemnie, na adres Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
 • - za pomocą numeru faxu: 25 794 37 56
 • - drogą e-mailową: boi@um.siedlce.pl
 • - telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu 25 794 37 09