Położenie

Opis położenia

Siedlce leżą we wschodniej części województwa mazowieckiego na tradycyjnym, międzynarodowym szlaku biegnącym niemal przez całą Europę z Lizbony przez Paryż, Berlin do Moskwy. Wiodąca przez nie międzynarodowa linia kolejowa łączy wschód i zachód Europy.


Klimat

Siedlce znajdują się w strefie klimatu przejściowego z przeważającymi wpływami klimatu kontynentalnego. Średnie temperatury letnie kształtują się od 12,2°C do 23,9°C. Zimą wynoszą one odpowiednio od -4°C do 1,2°C. Średnie roczne opady w Siedlcach wynoszą 522 mm.