Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej siedlce.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl