Znalazłeś bezdomne, ranne, chore lub martwe zwierzę? Powiadom niezwłocznie:

Urząd Miasta Siedlce

w godz. 7.00-23.00
Straż Miejską w Siedlcach
ul. Bolesława Prusa 16/18
tel. 025 794 39 86
kom. 661 655 515

w godz. 7.45-15.45

Referat Infrastruktury Wydziału Gospodarki Komunalnej

tel. 025 794 39 28

kom. 516 150 097

Komendę Miejską Policji w Siedlcach

w godz. 23.00-7.00
ul. Starowiejska 66
tel. 025 643 23 60

Aby odebrać swoje zwierzę, właściciel musi zgłosić się do Straży Miejskiej
w Siedlcach, ul. Świętojańska 4 z dokumentami potwierdzającymi, że jest właścielem zwierzęcia. W przypadku psów zgłaszający powinien posiadać zaświadczenie
o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

Procedury zgłaszania zwierząt

ZWIERZĘTA BEZDOMNE – ZDROWE

 1. Urząd Miasta Siedlce przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore. Urząd Miasta Siedlce nie zabezpiecza zwierząt, jeżeli ustalony jest jego właściciel.
 2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są w godzinach pracy
  Urzędu Miasta Siedlce elektronicznie na adres mailowy adopcje@um.siedlce.ploraz na numer telefonu: 516 150 097/ 025 794 39 28. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia poza godzinami pracy Urzędu Miasta Siedlce interwencja zostanie podjęta w kolejnym dniu roboczym.
 3. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są codziennie:

a) w godzinach 7.00 -23.00 pod numerami telefonu: 025 794 39 86/ 661 655 515 Straży Miejskiej w Siedlcach,

b) w godzinach 23.00 -7.00 pod numerem telefonu: 025 643 23 60 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

 1. Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane
  zwierzęcia (gatunek, wielkość, umaszczenie).
 2. Urząd Miasta Siedlce nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych osobowych, interwencja nie zostanie podjęta.
 3. Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu
  zwierząt są: wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Siedlce w tym Straży Miejskiej
  w Siedlcach, Gabinetu weterynaryjnego Piesio i Krówka, Pracownicy Schroniska Małe Boże.
 4. Urząd Miasta Siedlce oraz Gabinet weterynaryjny Piesio i Krówka nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty niewyszczególnione powyżej.
 5. Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.
 6. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie
  go do Gabinetu Weterynaryjnego z którym Miasto Siedlce ma podpisaną umowę
  lub do Urzędu Miasta Siedlce przez osobę zgłaszająca lub jakikolwiek inny podmiot niewskazany w punkcie 6 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności
  za zwierzę. Urząd Miasta Siedlce nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.
 7. Urząd Miasta Siedlce zajmuje się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi odłowionymi
  na terenie Miasta Siedlce.
 8. Urząd Miasta Siedlce zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 rozdz. 6 art. 21 (pozbawianie wolności zwierząt dziko żyjących) nie przyjmuje kotów w zadowalającej kondycji fizycznej potrafiących samodzielnie zdobywać pokarm. Odławiane są jedynie koty żyjące dotychczas w rodzinie ludzkiej dla których stan bezdomności stanowi istotne zagrożenie życia i zdrowia.
 9. Informacje o odłowionych zwierzętach znajdują się na profilu facebook Siedlce miasto przyjazne zwierzętom lub stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce w zakładce odnalezione zwierzęta.
 10. Urząd Miasta Siedlce współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt s. c. w Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec, nie współpracuje z żadnym innym schroniskiem w zakresie pobytu zwierząt.

ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE

 1. Urząd Miasta Siedlce przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych z terenu Miasta Siedlce.
 2. Zgłoszenia dotyczące powypadkowych i rannych zwierząt przyjmowane są codziennie:

a) w godzinach 7.00 -23.00 pod numerami telefonu: 025 794 39 86/ 661 655 515 Straży Miejskiej w Siedlcach,

b) w godzinach 23.00 -7.00 pod numerem telefonu: 025 643 23 60 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

 1. Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane zwierzęcia (gatunek, wielkość umaszczenie).
 2. Urząd Miasta Siedlce nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane.
 3. Jedynym podmiotem upoważnionym do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu rannych
  zwierząt jest Gabinet weterynaryjny Piesio i Krówka.
 4. Urząd Miasta Siedlce oraz Gabinet weterynaryjny Piesio i Krówka nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne.
 5. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie
  go do Gabinetu weterynaryjnego Piesio i Krówka lub do Urzędu Miasta Siedlce przez osobę zgłaszającą lub jakikolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 5 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę.
 6. Informacje o odłowionych zwierzętach znajdują się na profilu facebook Siedlce miasto przyjazne zwierzętom lub stronie internetowej Urzędu Miasta Siedlce w zakładce odnalezione zwierzęta.

ZWIERZĘTA MARTWE

W przypadku zwierząt martwych – zwierzę należy zgłosić do Straży Miejskiej
pod nr tel. 025 794 39 86 lub kom. 661 655 515.

ZNĘCANIE NAD ZWIERZĘTAMI

Znęcanie nad zwierzęciem należy zgłosić do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach
tel. 025 643 23 60 lub do Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
tel.: 516 150 097/ 025 794 39 28.

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, wykonujących usługę darmowego czIpowania zwierząt dla mieszkańców Miasta Siedlce:


1. Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt Marek Pasiak
ul. Graniczna 38
08-110 Siedlce
tel. 25 644 74 53

2. Usługi Weterynaryjne s. c. lek. wet. Agata Majchrzak & Krzysztof Majchrzak
ul. Marii Żyburowej 17
08-110 Siedlce
tel. 734 431 222

3. Gabinet Weterynaryjny „Kameleon” Magdalena Kierklewicz
ul. Kazimierzowska 33
08-110 Siedlce
tel. kom. 693 100 035

4. Gabinet Weterynaryjny Piesio i Krówka Paweł Prokopowicz
ul. Prądzyńskiego 5
08-110 Siedlce
tel. kom. 505 121 498

5. Przychodnia Weterynaryjna VET- SERVISE Wojciech Górski
ul. Feliksa Hłasko 39
08-103 Siedlce
tel. 601 625 877

6Krzysztof Leszczyński Przychodnia dla zwierząt
ul. Dębowa 43
08-110 Siedlce
tel. 25 644 37 70
kom. 604 406 860

Na chwilę obecną dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich jest wstrzymane,
a o wznowieniu akcji będziemy informować na bieżąco.

Podstawa prawna:

 • Uchwała LXV/619/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2023 roku.

 • Uchwała XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z 31 maja 2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce (Rozdział 6 - Obowiązki właścicieli zwierząt domowych i Rozdział 7 - Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej).

Uchwała Nr XLVIII/702/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk.

Zwierzęta znalezione na terenie Miasta:

Zdjęcie Szczegóły
 
kotka, mix, tricolor, ok 2 lata, brak chipa


Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2024-06-20

pies, mix, brązowa, 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Rakowiecka
Znaleziono dnia: 2024-06-17


suka, mix, tricolor, ok 1,5 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Janowska
Znaleziono dnia: 2024-06-16


pies, mix, czarny, ok 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Partyzantów
Znaleziono dnia: 2024-06-06


pies, mix, czarny-podpalany, ok.8 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2024-05-27

pies, mix-brązowy, ok. 3 lata, brak chipa


Miejsce znalezienia: ul. Dreszera
Znaleziono dnia: 2024-05-12

kotka, mix, biało-czarna, ok 5 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Poniatowskiego
Znaleziono dnia: 2024-04-14

pies, mix, brązowy, 4 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Zielna
Znaleziono dnia: 2024-04-16

pies, mix, szary, ok 10 lat

Miejsce znalezienia:  ul. Poznańska
Znaleziono dnia: 2024-04-14

pies, mix, biało-czarny, ok. 2 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2024-03-26

pies, mix, biało czarny, ok 1 rok, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Władysława Jagiełły
Znaleziono dnia: 2024-03-18

suka, mix, czarna podpalana, ok.1 rok, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Szkolna
Znaleziono dnia: 2024-03-05

pies, mix biało-szary, 1 rok, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2024-02-20

pies, mix, beżowy, 5 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2024-02-08


suka, mix, czarna, ok. 3 miesiące, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Targowa
Znaleziono dnia: 2024-01-31

suki, mix, czarne, ok. 3 miesiące, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Torowa
Znaleziono dnia: 2024-01-30

kot, czarny, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Rynkowa
Znaleziono dnia: 2024-01-07

suka, mix, kremowa, 6 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Mazura
Znaleziono dnia: 2024-01-03
suka, mix, tricolor, 6 miesięcy, brak chipa

Miejsce znalezienia:  ul. Targowa
Znaleziono dnia: 2024-01-03

suka, mix, kremowa, 6 lat, brak chipa  / SM

Miejsce znalezienia: ul. Mazura
Znaleziono dnia: 2024-01-03

suka, mix, beżowa, 2 lata, chip 616093901196093 / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Terespolska
Znaleziono dnia: 2024-01-03

pies,  mix, biało-rudy, 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2023-12-26

pies, mix, czarno-podpalany, ok.15 lat, brak chipa  / SM

Miejsce znalezienia: ul. Asza
Znaleziono dnia: 2023-12-25

kot, bury, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Brzeska
Znaleziono dnia: 2023-12-21

kotka, czarna, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Mazurska
Znaleziono dnia: 2023-12-18

suka, mix, czarno-biała, ok 1,5 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kilińskiego
Znaleziono dnia: 2023-12-17

pies, mix, czarny podpalany, ok 4 msc, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piotrowskiego
Znaleziono dnia: 2023-12-15

pies, 2 miesiące, mix tri-kolor, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2023-11-06

pies, mix, beżowy, ok. 3 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Mazowiecka
Znaleziono dnia: 2023-10-20

suka, mix, 4 miesiące, czarna, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Wodniaków
Znaleziono dnia: 2023-10-01

suka, mix, 5 miesięcy, szara podpalana, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. 3 Maja
Znaleziono dnia: 2023-09-30

kotka, mix, buto-biała, 2 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. 11 Listopada
Znaleziono dnia: 2023-09-19

kotka, mix, tricolor, 6 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Graniczna
Znaleziono dnia: 2023-09-19

suka, mieszaniec, maści burej z białym, ok 13 lat

Miejsce znalezienia: ul. Zielna
Znaleziono dnia: 2023-09-16

pies, tricolor, 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Szymanowskiego
Znaleziono dnia: 2023-09-16

pies, maści mix, czarny, ok. 7 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Świrskiego
Znaleziono dnia: 2023-09-15

 kot, maści czarno-białej, 1,5 miesiąca, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2023-09-14

kot, maści burej, wiek 1,5 miesiąca, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2023-09-14


kot, maści czarno-białej, wiek 1,5 miesiąca, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2023-09-14

suka, mieszaniec maści, maści biało-szarej, wiek ok. 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Nowy Świat
Znaleziono dnia: 2023-09-13

kotka,  ruda, 1 miesiąc, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Chrobrego
Znaleziono dnia: 2023-09-13

kotka, mix, maści biało-burej,wiek ok. 3miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Torowa
Znaleziono dnia: 2023-09-13

pies, mix, maści czarnej podpalanej, wiek ok.2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2023-09-13

kot, czarny, ok.2 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Kilińskiego
Znaleziono dnia: 2023-09-05

pies, mix-czarny, 3 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Mazowiecka
Znaleziono dnia: 2023-08-31

pies, mix-rudy, ok 3 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Mazura
Znaleziono dnia: 2023-08-29

Kocięta do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywa w Gabinecie Weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

kot, maści biało szarej, wiek ok. 3 miesiące,  brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Łowcza
Znaleziono dnia: 2023-08-14

suka, mix, biało-ruda, wiek ok. 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Partyzantów
Znaleziono dnia: 2023-08-13


kotka, mix, tricolor, wiek ok. 1 miesiąc,  brak chipa / SM  

Miejsce znalezienia: ul. Przymiarki
Znaleziono dnia: 2023-08-12


kot, mix, czarny, ok 1 msc, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Przymiarki
Znaleziono dnia: 2023-08-12


kotka, mix, czarno-biała, wiek ok 3 tyg, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Słowackiego
Znaleziono dnia: 2023-08-12

kotka, mix, bura, ok 3 tyg, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Słowackiego
Znaleziono dnia: 2023-08-12kotka, mix, biało-bura, ok 3 tyg, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Słowackiego
Znaleziono dnia: 2023-08-12kot, mix, biało-bury, ok.4 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul.  Prądzyńskiego
Znaleziono dnia: 2023-08-11

pies, mix, czarno-biały, ok. 4 miesięcy, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul.  Asłanowicza
Znaleziono dnia: 2023-08-01

pies, mix, czarny-podpalany, ok. 3 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Pileckiego
Znaleziono dnia: 2023-07-17

suka, mix, trikolor, 5 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Błonie
Znaleziono dnia: 2023-07-14

pies, mix-czarny, ok. 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2023-06-29pies, mix, biały, ok. 2 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Piłsudskiego
Znaleziono dnia: 2023-06-11pies, mix, beżowy, 4 lata, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Pułaskiego
Znaleziono dnia: 2023-05-30

suka, 6 lat, czarna,  brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Nowy Świat
Znaleziono dnia: 2023-05-30

suka, mix, ruda, ok. 3 miesięcy, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. 11 Listopada
Znaleziono dnia: 2023-05-29

pies, brązowy pręgowany, mix, 1 rok, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2023-05-27

pies, mix, brązowy, 8 lat, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2023-05-22

suka, american bully, tricolor, ok. 4lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Hoża
Znaleziono dnia: 2023-05-21

suka, mix, ruda, ok 4 miesiące,  brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaskowa
Znaleziono dnia: 2023-05-19

pies, husky, szary, 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kazimierzowska
Znaleziono dnia: 2023-05-17


pies, mix, czarno-biały, ok.5 tygodni, brak chipa / SM 

pies, mix, czarno-biały, ok.5 tygodni, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: ul. Żwirowa
Znaleziono dnia: 2023-05-15

pies, mix, tricolor, 2 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Osiedlowa
Znaleziono dnia: 2023-05-12
pies, mix, rudy, ok. 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Daszyńskiego
Znaleziono dnia: 2023-05-11

suka, mix, czarna-podpalana, 4 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul.Klonowa
Znaleziono dnia: 2023-05-10

 pies,mix, biało-brązowy, 6 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Janowska
Znaleziono dnia: 2023-04-25

suka, mix, tricolor, ok 4 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Łukasińskiego
Znaleziono dnia: 2023-04-21

pies, mix, czarny-podpalany, ok.12 lat, brak chipa / Policja

Miejsce znalezienia: ul. Ganiewskiego
Znaleziono dnia: 2023-04-19

suka, czarno-biała, ok. 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2023-04-05


pies, mix, czarny, ok 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Radzyńska
Znaleziono dnia: 2023-03-16

suka, mix, tricolor, ok.1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kiepury
Znaleziono dnia: 2023-03-15

pies, beżowy, mix, 12 lat, brak chipa  /SM

Miejsce znalezienia: ul. Spokojna
Znaleziono dnia: 2023-01-31

pies, mix, 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Targowa
Znaleziono dnia: 2023-01-31

pies, mix, tricolor, ok 3 lat, brak chipa / SM przywiozła

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2023-01-29

pies, mix, brązowy podpalany, ok. 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Batorego
Znaleziono dnia: 2023-01-08

pies, labrador, czarny, ok.2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Graniczna/Północna
Znaleziono dnia: 2023-01-06

suka, mix, czarna podpalana, 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piłsudskiego
Znaleziono dnia: 2022-12-21

suka, czarno-biała, ok. 2 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Terespolska
Znaleziono dnia: 2022-12-14

suka, mix, beżowo-biała, 4 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. 11 Listopada
Znaleziono dnia: 2022-12-13

królik, samica, biało-rudy, ok. 3 miesiące / SM

Miejsce znalezienia: ul. Browarna
Znaleziono dnia: 2022-12-10

pies, bokser, brązowo biały, 8 lat / SM
Miejsce znalezienia: ul. Domanicka
Znaleziono dnia: 2022-12-07

suka, mix, szara, ok. 6 lat, brak chipa/ SM

Miejsce znalezienia: ul. Jagiełły
Znaleziono dnia: 2022-10-31
pies, mix, brązowy, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Krasickiego
Znaleziono dnia: 2022-10-22

pies, amstaff, 7 miesięcy, rudy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wintera
Znaleziono dnia: 2022-10-21

pies, cocker spaniel angielski, rudy, 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Zalew Siedlecki
Znaleziono dnia: 2022-10-15

pies, biało-rudy, ok. 2 lata, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: 11 Listopada
Znaleziono dnia: 2022-10-15

kotka, buro-biała z różową obrożą na szyi, ok. 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Czerwonego Krzyża
Znaleziono dnia: 2022-10-13
suka, mix, brązowa, ok. 1,5 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Warszawska
Znaleziono dnia: 2022-10-10

pies, mix, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Starowiejska
Znaleziono dnia: 2022-09-29

suka, mix, brązowa, ok.5 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Sokołowska
Znaleziono dnia: 2022-09-08


kotka, mix, tricolo, ok. 6 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Zalew Muchawka
Znaleziono dnia: 2022-09-07


suka, mix, brązowo-biała, 2 miesiące, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Polna
Znaleziono dnia: 2022-09-06

suka, tri kolor, 2 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2022-08-31

pies, mix, czarny, 4 miesiące, brak chipa / SMMiejsce znalezienia: ul. Unitów Podlaskich
Znaleziono dnia: 2022-08-30

suka, czarna, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Bohaterów Getta
Znaleziono dnia: 2022-08-23

pies, tricolor, 3 miesiące,  brak czipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Bohaterów Getta
Znaleziono dnia: 2022-08-20suka, tricolor, 3 miesiące, brak czipa / SM przywiozła 

Miejsce znalezienia: ul. Bohaterów Getta
Znaleziono dnia: 2022-08-17


kot, mix, bury, 3 miesiące / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2022-08-15pies. maść stalowo-złota, 2 lata, 616024090066590 (niezarejestrowany) / SM

Miejsce znalezienia: ul. Nowy Świat
Znaleziono dnia: 2022-08-08

pies, mix, beżowy, 6 lat, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Tetmajer
Znaleziono dnia: 2022-07-30

suka, owczarek niemiecki, 3 miesiące, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2022-07-08

suka, mix, bura, 12 lat, brak chipa / SM 


Miejsce znalezienia: ul. Eugeniusza Wiszniewskiego
Znaleziono dnia: 2022-07-08

owczarek niemiecki, czarny podpalany, 5 lat / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Przymiarki
Znaleziono dnia: 2022-07-04

suka, 4 lata, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2022-07-04

pies, 1 rok, trikolor, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Plac tysiąclecia
Znaleziono dnia: 2022-07-03

pies, mix, tri kolor, 3 lata, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2022-06-30

suka,biało-czarna, ok. 1,5 roku, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2022-06-16

Kocięta (2 kocurki ) do adopcji z terenu Miasta Siedlce.
Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

suka, brązowo-biała, około 6 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2022-06-06

pies, czarny, 5 lat, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Targowa
Znaleziono dnia: 2022-06-05


suka, trikolor, ok. 3 miesiace, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Sosnowa
Znaleziono dnia: 2022-05-30
pies, szary, ok. 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kilińskieiego
Znaleziono dnia: 2022-05-30

suka, mix, czarno,-biała, 5 miesięcy, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Mazurska
Znaleziono dnia: 2022-05-28

pies, mix, tri kolor, 4 lata, brak chipa / Policja 

Miejsce znalezienia: ul. Rakowiecka
Znaleziono dnia: 2022-05-26


Kocięta (2 koty i 2 kotki) do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywają w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

tel. 505 121 498

kocur /  8 mies. / do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Kot jest już wykastrowany, zaszczepiony.

Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio”
ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach
Tel. 505 121 498

pies, mix, czarny, 12 lat, 967000001312729 / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Janowska
Znaleziono dnia: 2022-05-03
pies, mix, tri kolor, 2 lata, brak chipa / Policja

Miejsce znalezienia: ul. Łukowska
Znaleziono dnia: 2022-05-02

pies, czarny, podpalany, ok. 8 lat, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Romanówka
Znaleziono dnia: 2022-04-10


pies, rudy, ok. 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2022-04-05

suka, czarna podpalana, ok 1 rok, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Daszyńskiego
Znaleziono dnia: 2022-03-28

pies, 3 lata, beżowy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2022-03-22

suka, czarna, podpalana, 5 lat, brak chipa / SM 

Miejsce znalezienia: ul. Romanówka
Znaleziono dnia: 2022-03-16

kot, szary pręgowany, 5 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Zalew Siedlecki
Znaleziono dnia: 2022-03-11

suka, ok. 3 lata, rudo-biała, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Czackiego
Znaleziono dnia: 2022-02-09

pies, brązowy, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Batorego
Znaleziono dnia: 2022-02-03

suka, ok. 10 lat, tricolor, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wiatraczna
Znaleziono dnia: 2022-01-21

pies, czarny podpalany, 3 lata, chip 985120032671358 / SM

Miejsce znalezienia: ul. Rytla
Znaleziono dnia: 2022-01-21


suka, ok. 10 lat, czarna podpalana, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wodniaków
Znaleziono dnia: 2022-01-19

suka, ok. 3 lata, ruda, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Radzyńska
Znaleziono dnia: 2022-01-14

suka, biszkoptowa, ok 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sienkiewicza
Znaleziono dnia: 2022-01-10
suka, biało-ruda, ok. 4 lat, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: Łukowska
Znaleziono dnia: 2021-12-27

pies, bury, ok 10 lat, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Artyleryjska
Znaleziono dnia: 2021-12-25

suka, owczarek niemiecki, czarna podpalana, 10 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Konarskiego
Znaleziono dnia: 2021-12-21


Kotka 3 miesięczna do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

suka, ok. 3 lat, czarna podpalana, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Starowiejska
Znaleziono dnia: 2021-12-14


suka, czarna, ok.10 lat, chip: 939000010309098 / SM

Miejsce znalezienia: Kazimierzowska
Znaleziono dnia: 2021-12-11

kot, biało-rudy, 7 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Zalew Siedlecki
Znaleziono dnia: 2021-12-07

kotka perska, biała, ok. 7 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2021-12-04

pies, 2 lata, czarny podpalany, brak chipa / SM
suka, 2 lata, czarna podpalana, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Chełmońskiego
Znaleziono dnia: 2021-11-25

suka, mix, czarna podpalana, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Chełmońskiego
Znaleziono dnia: 2021-11-25

Kocięta do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio”
przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

tel. 505 121 498

pies, 8 lat, czarny, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: ul. Stefana Okrzei
Znaleziono dnia: 2021-11-24

pies, 1 rok, czarny, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Żytnia
Znaleziono dnia: 2021-11-19

suka, ok. 3 miesięcy, czarno-biała, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Zalew Muchawka
Znaleziono dnia: 2021-11-14

pies, biało-rudy, brak chipa / Policja

Miejsce znalezienia: ul. Jagiełły
Znaleziono dnia: 2021-11-12

pies, mix, trikolor, 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Formińskiego
Znaleziono dnia: 2021-11-02

pies, beżowy, 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wiśniowa
Znaleziono dnia: 2021-11-01

suka, 2 lata, czarna, brak chipa / SM
 
Miejsce znalezienia: ul. Podlaska
Znaleziono dnia: 2021-10-21

3 suki, 3 psy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Żytnia
Znaleziono dnia: 2021-10-27

pies,  szary, 1 rok, wykastrowany, chip  616093901189327 / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piłsudskiego
Znaleziono dnia: 2021-10-22

kot, 4 miesiące, szary, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Unitów Podlaskich
Znaleziono dnia: 2021-10-20

pies, brązowy, podpalany, ok. 5 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wiatraczna
Znaleziono dnia: 2021-10-17

kotk, szara, ok. 1,5 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Domanicka
Znaleziono dnia: 2021-10-12

pies, ok. 3lat, biało-czarny, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Tetmajera
Znaleziono dnia: 2021-10-07

pies, ok. 2 miesięcy, beżowo-biały, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Chrobrego
Znaleziono dnia: 2021-09-27kot, czarno-biały, 2 lata, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Gospodarcza
Znaleziono dnia: 2021-09-23

pies, 1 rok, czarny podpalany, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Mazurska
Znaleziono dnia: 2021-09-15


pies, tricolor, brak chipa. 12 lat / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sosnowa
Znaleziono dnia: 2021-09-13

kotka, 1 rok, szylkretowa, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Prądzynskiego
Znaleziono dnia: 2021-09-03
suka w trybie owczarka belgijskiego, 6 m-cy / sm przywieźli

Miejsce znalezienia: ul. Piłsudskiego
Znaleziono dnia: 2021-09-04


suka, beżowo-szara, 1 rok, brak chipa  / Policja

Miejsce znalezienia: ul. Kątowa
Znaleziono dnia: 2021-09-01

suka,  czarno-biała, brak chipa ok. 2 lata / SM

Miejsce znalezienia: ul. Łukowska
Znaleziono dnia: 2021-09-01
kotka, szara, 6 lat, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: ul. Łukasińskiego
Znaleziono dnia: 2021-09-01
kot, 3 miesiące, buro-biała  / SM

Miejsce znalezienia: ul. Brzeska
Znaleziono dnia: 2021-08-28
kotka, 4 miesiace, tricolor, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sportowa
Znaleziono dnia: 2021-08-28

kotka, bura, 4 miesiace, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Prądzyńskiego
Znaleziono dnia: 2021-08-28

suczka, czarno-biała, ok. 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: osiedle Warszawska
Znaleziono dnia: 2021-08-29

Suczka 4 miesięczna.

Pies przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

kotka, czarno-biała, 4 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sportowa
Znaleziono dnia: 2021-08-25

pies, biało-czarny, 3 lata, brak chipa / SM 


Miejsce znalezienia: ul. Młynarska
Znaleziono dnia: 2021-08-24

Kocięta do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywają w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

tel. 505 121 498

kotka, biało-ruda, 3 miesiące, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Terespolska
Znaleziono dnia: 2021-08-18

Kocięta do adopcji z terenu Miasta Siedlce.

Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

Dorosłe koteczki do adopcji szukają nowych domów,

dwie kotki (biało czarna – ok. 2 lata, tricolor – 1 rok) i kot ok. 1 roku. Przebywają obecnie w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach.

tel. 505 121 498

świnka morska. biało-ruda, 1 rok / SM

Miejsce znalezienia: ul. Wiszniewskiego
Znaleziono dnia: 2021-08-12

kot, biało-rudy, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  Sekuła
Znaleziono dnia: 2021-08-09

suczka, czarna podpalana, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  Zalew Muchawka
Znaleziono dnia: 2021-08-05

kotka, ok mies, tricolor, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-07-30

pies, czarny podpalany, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2021-07-21

pies, 10 lat, beżowy, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia:  ul. Partyzantów
Znaleziono dnia: 2021-07-26

suczka, około 2 lat, beżowa, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Nowy Świat
Znaleziono dnia: 2021-07-27


kotka, 3 miesiące, szylkretowa, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Grabianowska
Znaleziono dnia: 2021-07-27


kot, biało beżowy, 1 rok, brak chipa /  SM

Miejsce znalezienia:  ul. Kościuszki
Znaleziono dnia: 2021-07-24

pies,  6 lat, czarno biała, chip 616093900199297 / SM


Miejsce znalezienia:  ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-07-27

suka, ok. 3 miesiące, beżowa podpalana, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Kazimierzowska
Znaleziono dnia: 2021-07-22

kot czarny, kotka biało czarna, ok. 4  miesięcy, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Kalinowa
Znaleziono dnia: 2021-07-16

kot, bury, ok. 3 miesiące, brak czipa / SM 


Miejsce znalezienia:  ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2021-07-11

Dorosłe koteczki do adopcji szukają nowych domów,

dwie kotki (biało czarna – ok. 2 lata, tricolor – 1 rok) i dwa kocury (bury – ok. 3 lat, bury – 1 rok)

przebywają obecnie w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

Tel. 505 121 498

pies, owczarek niemiecki, 8 lat,  chip 616093200508953 (niezarejestrowany) / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Starzyńskiego
Znaleziono dnia: 2021-07-06

suka, beżowa, 2 lata, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia:  ul. Kalinowa
Znaleziono dnia: 2021-07-05

kot, czarny, brak czipa, 1 rok / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Leśnia
Znaleziono dnia: 2021-07-05

suka, beżowa, ok. 4 miesięcy, brak chipa / SM Miejsce znalezienia:  ul. Rynkowa
Znaleziono dnia: 2021-07-02

suka, czarna podpalana, 5 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Wyszyńskiego
Znaleziono dnia: 2021-07-01

Kocięta do adopcji z terenu Miasta Siedlce. Przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach

tel. 505 121 498

kot,  biało-czarny, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2021-06-21

kot, biało-bury, brak czipa, 3 miesiące / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Formińskiego
Znaleziono dnia: 2021-06-18

kot, szaroniebieski, brak czipa, około 7 tygodni / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Unitów Podlaskich
Znaleziono dnia: 2021-06-08

kot, czarno-biały, 6 lat, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2021-06-12

kotka, biało-czarna, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. 3 Maja
Znaleziono dnia: 2021-06-08

pies, samiec, białobrązowy, ok. 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Spokojna
Znaleziono dnia: 2021-06-06

kotka, bura, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Śmiała
Znaleziono dnia: 2021-06-05

suczka, ok. 2 lata, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Spokojna
Znaleziono dnia: 2021-06-01

pies, czarny, 4 miesiące, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2021-05-28

pies,  czarny, ok. 2 lata,  brak chipa / SM


Miejsce znalezienia:  ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2021-05-27

pies, po wypadku, ok 5 lat, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2021-05-24

kot, czarno-biały, 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Hozera
Znaleziono dnia: 2021-05-13

9.05.2021 / /kot/samica/ przywieźli


kotka, bura, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2021-05-13


pies, czarny podpalany, 2 lata / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-05-04

pies, biały, 2 lata,brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Klonowa
Znaleziono dnia: 2021-05-04

suczka, biało brązowa, brak chipa  / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Łukowska
Znaleziono dnia: 2021-05-02


kotka, tricolor, 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia:  ul. Sekulska
Znaleziono dnia: 2021-04-24


pies, 7 lat, szary, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-04-19

pies, czarny podpalany, 4 lata / SM

Miejsce znalezienia: Nowy Świat
Znaleziono dnia: 2021-04-17

kot, bury 6 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Nowe Siedlce
Znaleziono dnia: 2021-04-15pies, samiec, czarna, 4 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2021-04-14

pies, ok.1 roku, biało -rudy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kilińskiego
Znaleziono dnia: 2021-04-10

piesek, ok. 3 lata, beżowy podpalany, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2021-04-09
kotka, ok. 6 miesięcy, biało-bura, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Cmentarna
Znaleziono dnia: 2021-04-06


pies, ok. 2 miesiący, czarny, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Starowiejska / parking Lidl
Znaleziono dnia: 2021-04-02

kocur, biało - rudy, ok. 5 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Cmentarna
Znaleziono dnia: 2021-03-31


pies, czarny, ok. 2,5 roku, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Dzieci Zamojszczyzny
Znaleziono dnia: 2021-03-27

suka, amstaff, 2 lata, tricolor, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Prądzyńskiego
Znaleziono dnia: 2021-03-26


pies, ok. 10 lat. brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Starzyńskiego
Znaleziono dnia: 2021-03-21

kot, czarno-biały, ok. 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Myśliwska
Znaleziono dnia: 2021-03-18

suka, czarna podpalana, ok. 10 lat, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Hłaski
Znaleziono dnia: 2021-02-27

kotka, 6 miesięcy, bura, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Sokołowska
Znaleziono dnia: 2021-02-24

kot, 2 lata, rudy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Poziomkowa
Znaleziono dnia: 2021-02-24

suka, brązowa, ok. 5 miesięcy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Błonia Papieskie
Znaleziono dnia: 2021-02-20

pies, rudy, ok. 8 lat, brak chipa


Miejsce znalezienia: ul. Pescantina
Znaleziono dnia: 2021-02-18


kotka, ok. 2 lata, bura / SM

Miejsce znalezienia: ul. Łukasińskiego
Znaleziono dnia: 2021-02-18

pies 1,5 roku biało czarny długa sierść / SM

Miejsce znalezienia: ul. Rakowiecka
Znaleziono dnia: 2021-02-13

pies, czarny, podpalany, 3 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sobieskiego
Znaleziono dnia: 2021-02-14

pies, samiec, 8 lat, czarny / SM

Miejsce znalezienia: ul. Zbrojna
Znaleziono dnia: 2021-02-09


pies, rudo-biały,  ok. 2 lata


Miejsce znalezienia: ul. Domanicka
Znaleziono dnia: 2021-01-31

kot, biało-bury, ok. 8 lat

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2021-01-28

kot, biało-bury, ok. 6 miesiecy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Budowlana
Znaleziono dnia: 2021-01-28

pies, czarny, 1 rok, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2021-01-24

kot, czarno-biały, 8 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Bema
Znaleziono dnia: 2021-01-23

suka, czarno-podpalana, ok. 2 lata, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-01-22
pies, czarno-brązowy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2021-01-22

pies, 2 lata, bury / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kazimierzowska
Znaleziono dnia: 2021-01-20

suka, 5 lat, czarna podpalana / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2021-01-12
kot, biało-bury, 3 lata / SM

Znaleziono dnia: 2021-01-11

kotka, 4 miesiące, czarno-biała / SM

Miejsce znalezienia: ul. Spokojna
Znaleziono dnia: 2021-01-11

pies, szary, ok. 11 lat, brak czipa

Miejsce znalezienia: ul. Maczka
Znaleziono dnia: 2021-01-10

kotka, czarna, 6 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Jagiełły
Znaleziono dnia: 2021-01-04
kot, biało bura, 5 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Pułaskiego
Znaleziono dnia: 2021-01-04

suka, trikolor, 9 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Warszawska
Znaleziono dnia: 2021-01-03

pies, jasno-brązowy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaskowa
Znaleziono dnia: 2020-12-29

kot, maine coon, wykastrowan, 5 lat, szary pręgowan, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Zbrojna
Znaleziono dnia: 2020-12-23

kot, rudy/ok. 1,5 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Batorego
Znaleziono dnia: 2020-12-21

suka, czarno-podpalana, 3 lata, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2020-12-20

pies, amstaff,  białay, 5 lat, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2020-12-19

pies, samiec, 2 lata, bury / SM

Miejsce znalezienia: ul. Drobika
Znaleziono dnia: 2020-12-17

kot, samiec, 2 miesiące, bury / SM

Miejsce znalezienia: ul. Formińskiego
Znaleziono dnia: 2020-12-16

kotka, piaskowa, ok. 3 m-ce, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Rakowiecka
Znaleziono dnia: 2020-12-14

pies, ok. 1 rok, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: ul. Składowa
Znaleziono dnia: 2020-12-12

kotka, biało-bury, ok. 3 m-ce, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2020-12-09

kot, biało-bury, ok. 3 m-ce, brak chipa / SMZnaleziono dnia: 2020-12-09

szczeniaczek ok. 2 m-ce / SM


Miejsce znalezienia: ul. Cmentarna
Znaleziono dnia: 2020-12-04

suka biszkoptowa, ok. 7-m-cy / SM

Miejsce znalezienia: Zalew Muchawka
Znaleziono dnia: 2020-12-01

szylkret, 6

miesięcy, brak chipa

/SMMiejsce znalezienia: ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2020-11-29

pies, ok. 1 roku, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Chrobrego
Znaleziono dnia: 2020-11-20

kot, ok. 3 m-ce, rudy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Poznańska
Znaleziono dnia: 2020-11-18

kot, ok. 3 m-ce, rudy, brak chipa / SMMiejsce znalezienia: ul. Poznańska
Znaleziono dnia: 2020-11-18


kotka, biało-czarna, ok. 2 miesięcy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Prądzyńskiego
Znaleziono dnia: 2020-11-13

kotka, czarna, ok 5 miesięcy / SMMiejsce znalezienia: ul. Brzeska
Znaleziono dnia: 2020-11-12

kot, biało-czarny / SMMiejsce znalezienia: ul. Składowa
Znaleziono dnia: 2020-11-12

kotka, biało-szara, 4

miesiące, brak chipa

/ SMMiejsce znalezienia: ul. Starowiejska
Znaleziono dnia: 2020-11-07

pies, 2 lata, czarny podpalany / SM

Miejsce znalezienia: Plac Sikorskiego
Znaleziono dnia: 2020-11-04

kotka, biało-czarna, ok.7 m–cy  / SMMiejsce znalezienia: ul. Sokołowska
Znaleziono dnia: 2020-10-31

kot, biało-bury, 2 miesiące / SM

Znaleziono dnia: 2020-10-30

pies, biało-czarny, ok. 2 m-ce / SM

Miejsce znalezienia: ul. Prądzyńskiego
Znaleziono dnia: 2020-10-29

pies,  2 lata, kremowy  / SM

Miejsce znalezienia: ul. Dylewicza
Znaleziono dnia: 2020-10-25

 pies, pekińczyk, 5 lat, rudy / SM

Znaleziono dnia: 2020-10-25

pies, terier, czarno-brązowy, 1 rok / SM

Miejsce znalezienia: ul. Dreszera
Znaleziono dnia: 2020-10-25

kot, 2 lata, biało-czarny / SM

Znaleziono dnia: 2020-10-25

 kotki (4 sztuki), bure, 3 tyg.


Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2020-10-24


kotki,2 rude i bury, 3 miesiące, różna płeć / SM

Znaleziono dnia: 2020-10-24

suka, beżowa, 7 miesięcyMiejsce znalezienia: ul. Łukasińskiego
Znaleziono dnia: 2020-10-24


kocur/ok. 2 miesiące/czarny / SMMiejsce znalezienia: Tesco
Znaleziono dnia: 2020-10-22

miot kociąt, ok. 2 miesiące, czarny i biało czarny / SM


Miejsce znalezienia: Młynarska
Znaleziono dnia: 2020-10-21

pies, mastiff, 3 lata, rudo-czarny / SM

Miejsce znalezienia: Janowska
Znaleziono dnia: 2020-10-10

kotka, szaro pręgowano biała, 2 miesiące / SM

Miejsce znalezienia: Dreszera
Znaleziono dnia: 2020-10-10

2 kocurki biało-bure / SMMiejsce znalezienia: 11 Listopada
Znaleziono dnia: 2020-10-09

kot, biało-szary / SM


Miejsce znalezienia: ul. Brzeska
Znaleziono dnia: 2020-10-06
pies, szary, mieszaniec, ok. 6

miesięcy, brak chipa

/ SM

Miejsce znalezienia: ul. Piotrowskiego
Znaleziono dnia: 2020-09-27

kotka,  ok. 1 lata, szyrklet, brak chipa / SM

Kotka przebywa w Gabinecie weterynaryjnym „Piesio”
przy ul. Prądzyńskiego 5,
08 – 110 Siedlce.
tel. 505-121-498

Miejsce znalezienia: ul. 10 Lutego
Znaleziono dnia: 2020-09-24

suka, szara, ok. 4 lata / SM

Miejsce znalezienia: ul. 11 listopada
Znaleziono dnia: 2020-09-16

kot, czarny, ok. 3 lata / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sienkiewicza

Znaleziono dnia: 2020-09-16

kot, czarno-biały, ok. 2 miesiące / SM

Znaleziono dnia: 2020-09-14

pies czarny, podpalany, 5 lat, brak czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Sienkiewicza
Znaleziono dnia: 2020-09-10

pies, gończy polski, 4 miesiące / SM

Miejsce znalezienia: ul. Janowska
Znaleziono dnia: 2020-09-03


pies, brązowy, ok. 6 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska

Znaleziono dnia: 2020-08-27

miot kociąt, ok. 3 m-ce

Znaleziono dnia: 2020-08-27


kotka, czarna, ok. 2 m-cy, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska
Znaleziono dnia: 2020-08-26


pies, 10 lat, szaro-rudy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Kazimierzowska
Znaleziono dnia: 2020-08-24

kotka ok. 2 lata, tricolor, brak chipa  / SM

Znaleziono dnia: 2020-08-22

kot, 2 mies., biało-czarny / SM

Miejsce znalezienia: ul. Leśna

Znaleziono dnia: 2020-08-20

kotka ok. 4 lata, bura / SM/ brak

chipa

Miejsce znalezienia: ul. Sienkiewicza
Znaleziono dnia: 2020-08-16

owczarek niemiecki. pies, ok 2 lata, brak

chip

/ SM

Miejsce znalezienia: Kalinowa

Znaleziono dnia: 2020-08-12

pies, czarno-biały, brak

chipa

/ SM

Miejsce znalezienia: Graniczna

Znaleziono dnia: 2020-08-11

kot, biało-bury, ok.3 m-ce, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: Warszawska
Znaleziono dnia: 2020-08-10

pies w typie maltańczyka, 1 rok, brak chipa / SM


Miejsce znalezienia: okolice Kościoła Garnizonowego
Znaleziono dnia: 2020-08-08


kot rudy, ok. 2 m-ce, brak chipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Katedralna

Znaleziono dnia: 2020-08-07

  pies ok. 3 lat biało-czarny

Miejsce znalezienia: ul. Partyzantów

Znaleziono dnia: 2020-08-03

  kotka, pręgowana szara, 3 mies / SM

Miejsce znalezienia: ul. Świętojańska

Znaleziono dnia: 2020-08-01

suka, 3 lata, brązowa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Daszyńskiego

Znaleziono dnia: 2020-07-30

   

pies, cocker spaniel, maść ruda, wiek około 5 lat  / SM

Miejsce znalezienia: Siedlce Zachodnie PKP
Znaleziono dnia: 2020-07-28

   

kotka, maści burej, wiek ok. 2 miesiące / SM 

Miejsce znalezienia: przy Kauflandzie
Znaleziono dnia: 2020-07-28

kot, wiek ok. 3 lata, maści biało-czarnej / SM

Miejsce znalezienia: przy Kauflandzie
Znaleziono dnia: 2020-07-28

pies szary, ok.10

lat, brak chipa / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-22

miot 2 koty i 3 kotki / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-26

suczka, 7 lat / maści srebrzysto-złotej  / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-19

kotka, 6 miesięcy / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-22

kocur, czarny, ok. 3 m-cy / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-21

pies, trikolor, 2 lata / SM

Miejsce znalezienia: ul. Ogrodowa
Znaleziono dnia: 2020-07-19


kocur, brązowo- biały, ok. 4 lat / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-19

kocur, 3 miesiące

Miejsce znalezienia: ul. Monte Cassino

Znaleziono dnia: 2020-07-21

suczka, 3 lata, biało-czarna / Policja

Miejsce znalezienia: ul. Sobieskiego
Znaleziono dnia: 2020-07-17pies, beżowy, ok.5

m-cy

/ SM

Znaleziono dnia: 2020-07-17

kotek, 6 m-cy  / SM

Miejsce znalezienia: ul. Mieszka I
Znaleziono dnia: 2020-07-16

kotka, czarna, 1 miesiąc / SM

Miejsce znalezienia: ul. Unitów Podlaskich
Znaleziono dnia: 2020-07-14

kotka, bura, 2 miesiące / SM


Znaleziono dnia: 2020-07-12

suczka, czarna. 2 miesiące / SM


Znaleziono dnia: 2020-07-10

piesek, ok. 2,5 miesiąca, jasno-brązowy, brak chipa

Miejsce znalezienia: KRUS / ul. Brzeska
Znaleziono dnia: 2020-07-10

miot

kociąt, czarne, 5 tyg.

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości

Znaleziono dnia: 2020-07-09

kotka, bura, ok. 5 lat, brak chipa

Miejsce znalezienia: ul. Poniatowskiego
Znaleziono dnia: 2020-07-08

suka, ok. 4 miesiące / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-03

pies, ok. 5 lat, rudy / SM

Miejsce znalezienia: ul. Armii Krajowej
Znaleziono dnia: 2020-07-03

kocur ok. 7 tygodni, bury / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-05

kocur ok. 8 tygodni, czarny / SM

Miejsce znalezienia: ul. Piaski Zamiejskie
Znaleziono dnia: 2020-07-04

2 kotki i 2 kocurki,  ok. 6 tygodni

Miejsce znalezienia: ul. Narutowicza
Znaleziono dnia: 2020-07-04

kot ok. 2 miesięcy, szylkret / SM

Znaleziono dnia: 2020-07-03


kot, bury, ok. 2 miesięcy, brak chipa /  SM

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2020-06-26


kot, biało-bury, ok. 2 miesięcy, brak chipa /  SM

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2020-06-26


kot, biało-bury, ok. 2 miesięcy, brak chipa /  SM

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2020-06-26

kotka, biało-bura, ok. 2 miesięcy, brak chipa /  SM

Miejsce znalezienia: ul. Niepodległości
Znaleziono dnia: 2020-06-26

owczarek czarny-podpalany, 1,5 roku, bez czipa / SM

Miejsce znalezienia: ul. Partyzantów
Znaleziono dnia: 2020-06-25

golden biszkoptowy, pies, 10 lat, z chipem / SM

Miejsce znalezienia: ul. Zambrowska
Znaleziono dnia: 2020-06-24

suka, beżowa, długowłosa, 3 lata / SM

Miejsce znalezienia: ul. Okrężna
Znaleziono dnia: 2020-06-22

pies, biało-czarny, 1 rok / SM

Miejsce znalezienia: Czerwonego Krzyża
Znaleziono dnia: 2020-06-17pies, czarny, 3 lata / SM


Miejsce znalezienia: Floriańska
Znaleziono dnia: 2020-06-16