45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pdf, 469kB)

100 ha

Uchwał R.M. Nr LIII/523/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. (pdfm 19,5MB)

Dz.Urzed. Woj. Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. poz. 8382


legenda (pdf, 30,1kB)
X-195-2011 (gml, 23,1kB) rysunek
tiff, 47,1MB

geotiff (rar, 58,7MB)