„Opracowanie audytów energetycznych”
 zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 90 000,00 zł
Kwota dotacji: 67 500,00 zł
Wkład własny Miasta Siedlce: 22 500,00 zł
Rok realizacji: 2024
Beneficjent: Miasto Siedlce


„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce
 zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 40 000,00 zł
Kwota dotacji: 20 000,00 zł
Wkład własny Miasta Siedlce: 20 000,00 zł
Rok realizacji: 2024
Beneficjent: Miasto Siedlce„Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach”
zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 1 023 300 zł
Kwota dotacji: 226 730 zł
Wkład własny Miasta Siedlce: 796 570 zł
Rok realizacji: 2024
Beneficjent: Miasto Siedlce


Modernizacja Domów Działkowców w ROD Zacisze – Podlasie w Siedlcach – II Etap”
zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Całkowita wartośd projektu: 50 000 zł
Kwota dofinansowania MIAD: 20 000 zł
Dotacja z budżetu Miasta Siedlce: 20 000 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 10 000 zł
Rok realizacji projektu: 2024

Zadanie będzie realizowane przez Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze - Podlasie” w Siedlcach„Modernizacja Domu Działkowca ROD Złote Piaski w Siedlcach – II Etap”
zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Całkowita wartośd projektu: 50 000 zł
Kwota dofinansowania MIAD: 20 000 zł
Dotacja z budżetu Miasta Siedlce: 20 000 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 10 000 zł
Rok realizacji projektu: 2024

Zadanie będzie realizowane przez Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach

Zadanie pn.„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce”

współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Całkowita wartość zadania: 40 000,00 zł
Kwota dotacji: 20 000,00 zł
Wkład własny Miasta Siedlce: 20 000,00 zł
Rok realizacji: 2023
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji służących ograniczaniu niskiej emisji na terenie Miasta Siedlce” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”


Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 324 913,00 zł
Kwota dotacji: 200 000,00 zł
Rok realizacji: 2023
Beneficjent: Miasto Siedlce
Zadanie będzie realizowane przez Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze - Podlasie” w Siedlcach współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”

Całkowita wartość projektu: 50 000,01 zł
Kwota dofinansowania MIAD: 20 000,00 zł
Dotacja z budżetu Miasta Siedlce: 20 000,00 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 10 000,01 zł
Rok realizacji projektu: 2023Zadanie p.n. Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023”

Całkowita wartość projektu: 70 683,80 zł
Kwota dofinansowania MIAD: 20 000,00 zł
Dotacja z budżetu Miasta Siedlce: 20 000,00 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 30 683,80 zł
Rok realizacji projektu: 2023


Miasto Siedlce Uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Zadanie p.n. „Modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach” współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej” – „Mazowsze dla działkowców 2023”

Całkowita wartość zadania: 214 256,81 zł
Kwota dofinansowania: 160 692,61 zł
Wkład własny Miasta Siedlce: 53 564,20 zł
Rok realizacji projektu: 2023


Zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 9 400 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Rok realizacji: 2023-2024
Beneficjent: Miasto SiedlceMiasto Siedlce realizuje zadanie: ŚCIEŻKA EDUKACYJNA PRZYSZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. KSIĘŻNEJ ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ W SIEDLCACH w ramach Programu 2023-EE-1 „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 89 999,10 zł.

Celem utworzenia ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach jest stworzenie ciekawego miejsca edukacji przyrodniczej pozwalającego na aktywną edukację środowiskową.Miasto Siedlce realizuje zadanie: EKOPOZYTYWNI – EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. CZESŁAWA KAMIŃSKIEGO W SIEDLCACH w ramach Programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny”.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł.

Celem pikniku było propagowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, łączenie ich z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianie wiedzy i wrażliwości ekologicznej wśród uczniów i ich rodzin. Podczas pikniku uczestnikom licznych konkursów zostały przekazane nagrody sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Zadanie pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 4 022 599,63
Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Rok realizacji: 2023
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadanie pn.Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 14 411 914,95 zł
Kwota dotacji: 543 358,54 zł
Rok realizacji: 2023
Beneficjent: Miasto Siedlce


Odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcachw ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 1 115 248,54 zł 
Kwota dotacji: 717 258,37 zł
Rok realizacji: 2023
Beneficjent: Miasto Siedlce


Miasto Siedlce realizuje projekt w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2025 w ramach Funduszu Sprawiedliwości w związku z Ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia i naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej
– Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok pt.: Sport łagodzi obyczaje.


Cel projektu: Wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce w postaci zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży.
Planowane efekty: zakup 40 strojów sportowych.
Okres realizacji projektu: 2 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 5.000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 5.000,00 zł


Zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 6 w Siedlcach”


Zadanie współfinansowane ze środkówSamorządu Województwa Mazowieckiego


Całkowita wartość zadania: 192 000,00 zł
Kwota dotacji: 70 000,00 zł
Rok realizacji: 2022
Beneficjent: Miasto SiedlceWSPARCIE NA REALIZACJĘ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POLEGAJĄCYCH NA ROZWIJANIU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY –„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

KWOTA PRZYZNANEGO WSPARCIA: 2 151 600,00 zł

W ramach Laboratoriów Przyszłości Miasto Siedlce otrzymało od państwa wsparcie finansowe w kwocie 2 151 600,00 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży siedleckich samorządowych szkół podstawowych.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:

Nazwa placówki


Wysokość przyznanego wsparcia finansowego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

98 100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

96 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

174 300,00 zł

Szkoła Podstawowanr4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

176 100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

245 100,00 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnyminr6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

145 200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach

167 400,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach

216 300,00 zł

Szkoła Podstawowa nr9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach

230 100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

198 300,00 zł

Szkoła Podstawowa nr11 im. Jana Pawła II w Siedlcach w Siedlcach

180 600,00 zł

Szkoła Podstawowa nr12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

 • 100,00 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna w Siedlcach

60 000,00 zł

Razem:

2 151 600,00 złZadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na ulicy Brzeskiej (od ulicy Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ul. Kazimierzowskiej i na ul. Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej)” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022


Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


Całkowita wartość zadania: 228 647,58 zł
Kwota dotacji: 100 000,00 zł
Rok realizacji: 2022
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadanie pn. „Miasto Siedlce dla czystego powietrza” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

 Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 134 350,00 zł
Kwota dotacji: 67 175,00 zł
Rok realizacji: 2022
Beneficjent: Miasto SiedlceZadanie pn. „Budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

 

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 507 000,00 zł
Kwota dotacji: 300 00,00 zł
Rok realizacji: 2022
Beneficjent: Miasto Siedlce
Zadanie pn. Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość projektu: 60 564,99 zł
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł
Wkład Miasta Siedlce: 20 000,00 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 20 564,99 zł
Rok realizacji projektu: 2022

Zadanie będzie realizowane przez Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”Zadanie pn. Modernizacja Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 ROD „Zacisze – Podlasie” w Siedlcach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość projektu: 49 999,99 zł
Kwota dofinansowania: 20 000 zł
Wkład Miasta Siedlce: 20 000 zł
Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 9 999,99 zł
Rok realizacji projektu: 2022

Zadanie będzie realizowane przez Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze - Podlasie”Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

Beneficjent: Miasto Siedlce

Okres realizacji projektu: od 01.03.2022 r. do 04.12.2022 r.

Wartość dofinansowania:  337 500,00 zł

Zadanie „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów/wicedyrektorów szkół z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej. W ramach projektu zostaną sfinansowane studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla:

 • dyrektorów/wicedyrektorów szkół – na kierunku „Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową” – 15 osób,
 • nauczycieli – na kierunku „Szkoła wobec nowych wyzwań – perspektywa nauczyciela” – 15 osób.

W dniu 25.03.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Miastem Siedlce, a Województwem Mazowieckim. 

Zadanie „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”.
Miasto Siedlce zrealizowało zadanie
pn. „Modernizacja skweru Niepodległości w Siedlcach”
przy pomocy środków z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Całkowita wartość zadania: 1 575 145,25
Kwota dotacji: 116 606,00 zł
Rok realizacji: 2021
Beneficjent: Miasto Siedlce


Miasto Siedlce zrealizowało zadanie
pn. „Remont zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – etap II”

współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


Całkowita wartość zadania: 478 327,39
Kwota dotacji: 170 000,00 zł
Rok realizacji: 2021
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach (reszta budynków) ”
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 1 847 777,77 zł
Kwota dotacji: 565 308,12 zł
Rok realizacji: 2021-2023
Beneficjent: Miasto Siedlce„Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach”
w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość zadania: 3 097 658,10 zł
Kwota dotacji: 1 564 666,66 zł
Rok realizacji: 2021-2022
Beneficjent: Miasto Siedlce


1. Zadanie p.n. Modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2021”

Całkowita wartość projektu: 30.600,00 zł

Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10.000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 10.600,00 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”

2. Zadanie p.n. Modernizacja Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2021”

Całkowita wartość projektu: 25.000,01 zł

Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10.000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 5.000,01 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze Podlasie”

3. Zadanie p.n. Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach współfinansowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2021”

Całkowita wartość projektu: 29.999,70 zł

Kwota dofinansowania: 10.000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10.000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 9.999,70 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach”

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu
„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 90 958,50 zł

Kwota udzielonej dotacji: 66 835,12 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu zostanie wykonane min.:

 1. opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń;
 2. przygotowanie terenu (demontaż i likwidacja istniejących starych, wyeksploatowanych urządzeń do ćwiczeń siłowych);
 3. zakup i montaż pylonów z fundamentami;
 4. zakup i montaż następujących urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami: wyciąg górny, krzesło, kolarz, prostownik nóg, twister, wioślarz, biegacz, koła tai chi, orbitrek, narciarz, motyl ściskający, motyl rozciągający, prostownik pleców, stepper, drabinka, podciąg nóg, bieżnia, jeździec, masażer poziomy, sztanga, ławeczka skośna do brzuszków;
 5. zakup i montaż: stojaka rowerowego, ławki, kosza na śmieci, regulaminu korzystania z siłowni;
 6. wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zdemontowanych urządzeniach do ćwiczeń;

Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach”

Projekt jest realizowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.


Informacje dotyczące projektu:


Całkowita wartość zadania: 1 294 268,41 zł
Kwota udzielonej dotacji: 769 532,45 zł
Okres realizacji projektu: 2020 - 2021
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu zostaną wykonane m.in.:

 1. wymiana niezbędnych elementów więźby dachowej i deskowania,
 2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z instalacją odgromową i orynnowaniem,
 3. elewacja.


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach”- budynek zabytkowy

Projekt jest realizowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiegow ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.


Informacje dotyczące projektu:


Całkowita wartość zadania: 750 641,99 zł
Kwota udzielonej dotacji: 364 875,02 zł
Okres realizacji projektu: 2021 r.
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu zostaną wykonane m.in.:

 1. ROBOTY BUDOWLANE, W TYM M.IN.: demontaż i montaż opaski wokół budynku, izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian budynku zabytkowego od strony łącznika w poziomie parteru, renowacja i malowanie tynków, remont dachu, docieplenie poddasza, obudowa pionów instalacji c.o., remont schodów, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej.
 2. ROBOTY SANITARNE, W TYM M.IN.: wymiana pionów c.o., grzejników i zaworów c.o., regulacja instalacji c.o.
 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE, W TYM M.IN: demontaż i montaż instalacji odgromowej.
 4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE:zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy po robotach,montaż budek dla ptaków.


Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

„Posiłek w szkole i w domu”- 2021

Zadaniewspółfinansowane z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 na doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych.

Informacje dotyczące projektu:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Sekulska 10

Całkowita wartość zadania: 89.035,70 zł

Kwota udzielonej dotacji: 71.228,56 zł

Rok realizacji projektu: 2021

Beneficjent: Miasto Siedlce

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na niezbędne prace remontowe i zakup doposażenia kuchni.Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 31 680,00 zł  z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego  rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 5.4 umowy nr 111/3300018824/171 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 15 kwietnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 31 680,00 zł, na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021.

Koszt realizacji zadania: 39 600,00 zł, z czego:

 • 31 680,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
 • 7 920,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce.

Miasto Siedlce w 2020 roku otrzymało wsparcie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

na podstawie Umowy 24/AON/2019 zawartej 18 grudnia 2019 roku

finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Celem szczegółowym projektu było:

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- stworzenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Całkowita wartość projektu: 344.250,00 .
Wartość dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: 344.250,00 zł.


Miasto Siedlce w 2020 r. realizowało Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

na podstawie Umowy nr POB/000041/07/D zawartej 10 lipca 2020 roku

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem szczegółowym projektu było udzielenie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej poprzez dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Całkowita wartość Modułu III: 161.437,50 .
Wartość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 161.437,50 zł, w tym na pomoc finansową dla adresatów programu 157.500,00 zł, na obsługę realizacji programu - 3.937,50 zł.Miasto Siedlce w 2020 r. otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu "Rozbudowa instalacji tlenowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach"

na podstawie Umowy nr WZ.967.9.2020/COVID-19 zawartej 11 grudnia 2020 roku

finansowanego ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Celem szczegółowym projektu było sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego/Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19.


Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 100.000 zł.


Miasto Siedlce w 2020 r. otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania własnego "Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki",

na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/165/2020 zawartej 26 lutego 2020 roku

współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem szczegółowym projektu było wdrożenie usług teleopiekuńczych dla nie więcej niż 30 potrzebujących mieszkańców Siedlec w wieku powyżej 60 roku życia poprzez:

 • opłaty dostępowe/abonamentowe związane z realizacją usług teleopiekuńczych,
 • zakup niezbędnych urządzeń do teleopieki.

Całkowita wartość projektu: 23.878,80 zł, w tym:
wartość dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 8.374,50 zł (nie więcej niż 50% całkowitych kosztów),
wkład własny Miasta Siedlce: 15.504,30 zł.Informacja o otrzymaniu przez Miasto Siedlce dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej
w ramach programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa".

6 października  2020 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Dysponentem środków budżetowych, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej (do umowy przystąpił Dyrektor Biura do Spraw Programu „Zostań  Żołnierzem Rzeczypospolitej” Pan gen. bryg. Artur Dębczak), a Beneficjentem czyli Miastem Siedlce – organem prowadzącym szkołę pod nazwą III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika oraz Skarbnika Miasta Siedlce Pana Kazimierza Paryłę. Umowa dotyczy przyznania dotacji celowej dla Miasta Siedlce na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku. Celem zadania jest wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w prowadzonej przez Miasto Siedlce szkole w pakiet jednolitego umundurowania. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 40 920,00 zł. Wysokość dotacji przyznanej Miastu Siedlce wynosi 32 736,00 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Miasto Siedlce zapewnia finansowy wkład własny na realizację zadania w wysokości 20% całości środków przewidzianych na jego realizację, tj. kwotę 8 184,00 zł.Miasto Siedlce
realizuje projekt pn.

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Siedlce”

Projekt jest realizowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020


Całkowita wartość projektu: 186 960,00 zł

Kwota dofinansowania: 186 960,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto SiedlceMiasto Siedlce
realizuje projekt pn.

„Remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach

Współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Całkowita wartość projektu: 518 014,96

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce
Miasto Siedlce
,

na podstawie Umowy nr 2-31/MCPS/07/2020/B/SK

otrzymało pomoc rzeczową od Województwa Mazowieckiego w postaci
jednej sztuki urządzenia do oczyszczania powietrza.
Urządzenie (AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A.) jest użytkowane
przez "Dom nad Stawami" Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Miasto Siedlce

realizuje projekt pn.

„Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach”

Projekt jest realizowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

 

Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce
Miasto Siedlce

otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2020” na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach

Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”

2. Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach

Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze Podlasie”

3. Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

Całkowita wartość projektu: 25 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego: 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”

4. Modernizacja Domu Działkowca ROD „Witamina” w Siedlcach

Całkowita wartość projektu: 7 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 2 800,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 2 800,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 1 400,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Zadanie będzie realizowane przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Witamina”Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

 „Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12  w Siedlcach”

Zadanie  współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 276 655,35 zł
Kwota udzielonej dotacji: 100.000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2020
Beneficjent: Miasto Siedlce

W dniu 29 lipca 2020 została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu zostanie wykonane min.:
a)    rozbiórka istniejącej czterotorowej bieżni,
b)    budowa czterotorowej bieżni,
c)    budowa zeskoczni do skoku w dal stanowiącej przedłużenie torów bieżni lekkoatletycznej,
d)    budowa drenażu bieżni lekkoatletycznej i zeskoczni do skoku w dal.Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

„Posiłek w szkole i w domu” - 2020

Zadaniewspółfinansowane z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3
na doposażenie i poprawę funkcjonujących stołówek szkolnych.

Informacje dotyczące projektu:

Szkoła Podstawowe nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Całkowita wartość zadania: 99.000,00 zł

Kwota udzielonej dotacji: 79.999,99 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

Całkowita wartość zadania: 63.544,73 zł

Kwota udzielonej dotacji: 50.835,78,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza

Całkowita wartość zadania: 92.740,00 zł

Kwota udzielonej dotacji: 74.192,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego

Całkowita wartość zadania: 99.952,00 zł

Kwota udzielonej dotacji: 79.961,60 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

Całkowita wartość zadania: 97.908,23,00 zł

Kwota udzielonej dotacji: 78.326,58 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

Całkowita wartość zadania: 94.840,00 zł

Kwota udzielonej dotacji: 75.872,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020

Beneficjent: Miasto Siedlce


Miasto Siedlce
realizuje projekt pn.
„Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach”

W dniu 08.07.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn: Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość zadania: 3 046 201,56 zł
Kwota udzielonej dotacji: 1 827 720,94 zł w tym:

- w roku 2020 do kwoty 500 000,00 zł

- w roku 2021 do kwoty 588 860,47 zł

- w roku 2022 do kwoty 738 860,47 zł


Okres realizacji projektu: 2020 - 2022
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu zostaną wykonane min.:

- chodniki,

- ścieżka rowerowa,

- oświetlenie uliczne,

- zjazdy,

- zieleńce,

- zatoki autobusowe,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- miejsca parkingowe.


Informacja o otrzymaniu przez Miasto Siedlce dotacji celowej Ministra Obrony Narodowej, w ramach programu nauczania przedmiotu "Edukacja wojskowa".

22 listopada 2019 roku w Warszawie, została zawarta umowa pomiędzy Dysponentem środków budżetowych, czyli Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej (do umowy staną Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Pan Waldemar Zubek), a Beneficjentem czyli Miastem Siedlce – organem prowadzącym szkołę pod nazwą III Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Siedlce Pana Andrzeja Sitnika oraz Skarbnika Miasta Siedlce Pana Kazimierza Paryłę. Umowa dotyczy przyznania dotacji celowej Miastu Siedlce na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, tj. zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia ,,klasy mundurowej” w 2019 roku oraz pakietu wyposażenia dla klas mundurowych w 2019 roku. Celem finansowego zadania jest wyposażenie uczniów ,,klasy mundurowej” w prowadzonej przez Miasto Siedlce szkole w pakiet jednolitego umundurowania oraz szkoły w sprzęt szkoleniowy niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych określonych w programie nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 79 700 złotych. Wysokość dotacji przyznanej Miastu Siedlce wynosi 63 760 złotych, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Miasto Siedlce zapewnia wkład własny środków finansowych na realizację zadania w wysokości 20 % całości środków przewidzianych na jego realizację, tj. kwotę 15 940 złotychMiasto Siedlce
realizuje projekt pn.

„Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach”

 

Całkowita wartość zadania: 78.00,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 48.500,00 zł
Rok realizacji: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
„Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach”

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 272 044,31 zł
Kwota udzielonej dotacji: 95 250,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce
W dniu 17 lipca 2019 została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu zostanie wykonane min.:
a) budowa bieżni,
b) budowa skoczni do skoku w dal,
c) zakup i montaż stojaków na rowery.Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

„Posiłek w szkole i w domu ”- 2019Zadanie współfinansowane z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułu 3 na doposażenie i poprawę

funkcjonujących stołówek szkolnych.


Informacje dotyczące projektu:


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,
ul. Pescantina 2
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 80 000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, ul. Graniczna 1
Całkowita wartość zadania: 93 885,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 75 108,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5
Całkowita wartość zadania: 100 000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 80 000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce


Miasto Siedlce
realizuje projekty pn:

1. Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Całkowita wartość zadania: 100.030,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 49.000,00
Rok realizacji: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

2. Zwiększenie atrakcyjności nauczania języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach poprzez utworzenie mobilnej pracowni językowej

Całkowita wartość zadania: 100.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 45.000,00
Rok realizacji: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadania współfinansowano przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.


Miasto Siedlce
wspólnie ze

Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”
Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Wiarus-Rozrywka”
Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Witamina”
Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze-Podlasie”
Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkow
y „Złote Piaski”

realizuje zadania pn:

1. Zakup rębaka do gałęzi i 4 kamer do monitoringu dla ROD „Kolejarz” w Siedlcach

Całkowita wartość zadań: 7.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 2.800,00
Środki z budżetu Miasta Siedlce: 2.800,00
Środki ROD: 1.400,00 zł
Rok realizacji zadania: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

2. Założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biuro zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD „Wiarus - Rozrywka” w Siedlcach

Całkowita wartość zadań: 7.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 2.800,00
Środki z budżetu Miasta Siedlce: 2.800,00
Środki ROD: 1.400,00 zł
Rok realizacji zadania: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

3. Zakup oraz montaż drewnianego domku na narzędzia dla ROD „Witamina” w Siedlcach

Całkowita wartość zadań: 7.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 2.800,00
Środki z budżetu Miasta Siedlce: 2.800,00
Środki ROD: 1.400,00 zł
Rok realizacji zadania: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce

4. Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach

Całkowita wartość zadań: 17.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 6.800,00
Środki z budżetu Miasta Siedlce: 6.800,00
Środki ROD: 3.400,00 zł
Rok realizacji zadania: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce


5. Zakup ciągnika ogrodniczego dla ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

Całkowita wartość zadań: 25.000,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 10.000,00
Środki z budżetu Miasta Siedlce: 10.000,00
Środki ROD: 5.000,00 zł
Rok realizacji zadania: 2019
Beneficjent: Miasto Siedlce


Zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56"
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.314.553,04 zł
Kwota udzielonej dotacji: 500.000,00 zł
Rok realizacji projektu: 2018
Beneficjent: Miasto Siedlce
W dniu 22 września 2018 została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej.

W ramach projektu wykonano min.:
- przebudowa ulicy Monte Cassino na odcinku 290,56 mb, wraz z wyznaczeniem pasa ruchu dla rowerów po obu stronach jezdni,
- budowa ronda,
- przebudowa oświetlenia,
- przebudowa istniejących chodników dla pieszych. 


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej"

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".


Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 2.174.500,00 zł
Kwota udzielonej dotacji: 1 304.700,00 zł
Rok realizacji projektu: 2018
Beneficjent: Miasto Siedlce
W dniu 22 września 2018 została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej.

W ramach projektu zostanie wykonane min.:

- przebudowa ulicy Łukowskiej na odcinku 329 mb,

- przebudowa istniejącej zatoki autobusowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa ciągu pieszo-rowerowego.Miasto Siedlce realizuje projekt pn.
"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach - II etap"

 finansowany ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie" w kwocie 900.000,00 zł w 2018 roku. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych została przyznana na podstawie zawartej umowy w dniu 04.06.2018 r.

Ogród edukacyjny Przyjaciele przyrody przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 50 124,00 zł.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 20.480,46 zł.


Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół Nr 2 w Siedlcach
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 36 464,50 zł.

Ogród edukacyjny "Leśne zagadki" przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Siedlcach
dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 41 553,00 zł.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
"Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 5 Zespołu Szkół nr1 w Siedlcach "

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 606.186,80zł.
Dofinansowanie: 200.000,00 zł.
Okres realizacji: 2016 rok.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja sali gimnastycznej oraz dwóch sal do ćwiczeń, magazynu sportowego i ciągów komunikacyjnych sali gimnastycznej poprzez:
- wymianę podłogi sportowej sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, okładzin podłogowych w salkach gimnastycznych, magazynach sprzętu sportowego oraz ciągach komunikacyjnych, stolarki drzwiowej,
- remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
- naprawę tynków wewnętrznych wraz z malowaniem,
- montaż ciśnieniowych nawiewników okiennych, wentylatorów i nawiewników ściennych i demontaż nagrzewnic.
Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.plMiasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Przebudowa ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu Łukowskiego do ulicy Południowej".

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.460.248,93 zł
Kwota udzielonej dotacji: 711.162,00 zł
Rok realizacji projektu: 2016
Beneficjent: Miasto Siedlce
W dniu 28 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej.

W ramach projektu zostanie wykonane:

- przebudowa ulicy Łukowskiej na odcinku 476 mb,

- przebudowa i budowa chodnika,

- budowa ścieżki rowerowej,

- przebudowa 2 przystanków komunikacyjnych,

- przebudowa 2 skrzyżowań.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.
"Modernizacja zespołu sportowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach".

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Regionalnej

Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 500.468,85 zł.

Dofinansowanie: 100.000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 rok.

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji był remont sal gimnastycznych, zakup i montaż wyposażenia sportowego, przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych i szatni, wymiana stolarki drzwiowej, remont kanału centralnego ogrzewania, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.


Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl


Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

"Budowa boiska do piłki ręcznej i wielofunkcyjnego, bieżni okólnej i prostej ze skocznią do skoku w dal przy Szkole podstawowej Nr 11 w Siedlcach".

Inwestycja dofinansowana w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 680 276,10 zł.

Dofinansowanie: 140.000,00 zł.

Okres realizacji: 2014 rok.

Opis projektu: Przedmiotem inwestycji była budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Siedlcach ul. Wiśniowa 5. W ramach projektu zostało zrealizowane boisko do piłki koszykowej i siatkowej, boisko do piłki ręcznej z bieżnią okólną 4 torową połączoną z bieżnią. Kompleks stanowi przyszkolny obiekt sportowy. Inwestycja została wyposażona w niezbędne urządzenia m.in.: bramki aluminiowe, siatki do bramek, piłkochwyty, stojak stalowy ocynkowany, słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki z mechanizmem naciągowym.

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.plMiasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach"

Inwestycja dofinansowana w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej"
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 6 080 458,22 zł.
Dofinansowanie: 1 917 408,00 zł.
Okres realizacji: 2013-2014.


Opis projektu:Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali sportowej przy ZSP nr 3 wraz z łącznikiem i zapleczem. Komunikacja budynku z istniejącą szkołą będzie odbywać się poprzez parterowy łącznik. W hali zostaną usytuowane boiska sportowe tj: boisko do piłki ręcznej i piłki siatkowej oraz koszykówki. Hala zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia stałe i ruchome. W ramach ciągów pieszo-jezdnych zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych i miejsca postojowe dla autokarów.
Inwestycja obejmuje również swym zakresem wykonanie ciągów pieszo-jednych.

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu iTurystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej(FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

  


Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach
dofinansowana przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki, w kwocie 116.505,00


Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 116.505,00Termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną  I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w formie pożyczki, w kwocie 835.017,50Miasto Siedlce
"Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Siedlcach"

WARTOŚĆ PROJEKTU - 4 307,30 TYS. PLN
DOTACJA NFOŚiGW - 869,667 TYS. PLN


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 


Miasto Siedlce
realizuje projekt pn.

"Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach"

przy udziale preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 606 189,86 zł;

Wartość pożyczki: 380 000,00 zł

Okres realizacji: 2011 r.

Opis projektu:

Projekt obejmuje:

­ ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ modernizację instalacji c.o. z uwzględnieniem montażu zaworów termostatycznych,
­ wymianę węzła cieplnego.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na ciepło oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Poprawiona zostanie estetyka i funkcjonalność budynku przedszkola.Miasto Siedlce
realizuje projekt pn.

Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem pomiędzy budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkól Nr 2 przy ul. gen. Orlicz – Dreszera w Siedlcach.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2.887.084,28zł

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 100.000,00 zł

Okres realizacji: 2010-2011.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali z zapleczem i łącznikiem pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum. W hali przewidziano możliwość gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę. Obsługa szatniowa hali odbywała się będzie w jednokondygnacyjnym zapleczu, bezpośrednio przy budynku szkoły podstawowej i hali sportowej. Zaplecze składa się z dwóch węzłów sanitarnych dla chłopców i dziewcząt z osobnymi szatniami. Obiekt przystosowano również dla osób niepełnosprawnych. W zapleczu wykonano osobny węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych. Dodatkowymi pomieszczeniami zaplecza są pokój trenerski wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia magazynowe oraz porządkowe. Częścią łączącą obiekt z budynkami istniejącymi jest jednokondygnacyjny łącznik.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa budynku hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy II LO w Siedlcach, ul. Prusa 12.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 2.203.599,05 zł,

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 100.000,00 zł

Okres realizacji: 2010-2011.

Opis projektu:

Inwestycja obejmuje budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem od strony północno- wschodniej istniejącej szkoły, przylegające do sali gimnastycznej. Łącznik stanowił będzie połączenie budynku szkoły z halą sportową. W skład inwestycji wchodzą następujące pomieszczenia: hala sportowa, szatnia, komunikacja z wiatrołapem, 1 zespół pom. dla trenera , zespoły szatni z natryskami, magazyn na sprzęt sportowy, pomieszczenie porządkowe, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia
z wodomierze, węzeł c.o., wc męski ogólnodostępny, wc damski i dla niepełnosprawnych , łącznik . Powierzchnia hali została podzielona na 3 strefy/ boiska do zajęć wychowania fizycznego za pomocą przegród (kotar) uruchamianych mechanicznie, umieszczonych poprzecznie do dłuższego boku hali. W hali sportowej usytuowano boiska sportowe tj: boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszykówki. Ponadto hala sportowa została wyposażona w urządzenia m.in. słupki do piłki siatkowej, tablice do kosza, bramki do piłki ręcznej mocowane do podłoża, drabinki gimnastyczne oraz elektroniczna tablica wyników.


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Siedlcach, ul. Gospodarcza 2.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.083.409,81 zł

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego: 333.000,00 zł
2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333.000,00 zł

Okres realizacji: 2011 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne,

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Siedlcach"

przy udziale preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 1 655 207,38 zł;

Wartość pożyczki: 1 000 000,00 zł

Okres realizacji: 2010 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

- ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ modernizację instalacji c.o. z uwzględnieniem montażu zaworów termostatycznych,
­ instalację wentylacji z rekuperacją w sali gimnastycznej, kuchni i jadalni.

Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło oraz zredukowano ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia paliwa. Poprawiono estetykę i funkcjonalność budynków szkoły.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska w Siedlcach

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 5.040.904,40zł,

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:500.000,00 zł

Okres realizacji:2010 r.

W ramach projektu wykonano:

Na terenie inwestycji wykonana została nowa płyta lodowiska wraz z jego zadaszeniem (wiata w konstrukcji stalowej, kryta z dwu spadowym dachem, front usytuowany szczytem do ulicy Prusa). Przy płycie lodowiska wykonano budynek obsługujący lodowisko, w którym zlokalizowane są szatnie, przebieralnie, pomieszczenia sanitarno- higieniczne oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Budynek zlokalizowano od strony północno-zachodniej. W głębi działki istniejący budynek maszynowni został poddany zmianie sposobu użytkowania na budynek obsługi lodowiska. W budynku wykonano węzeł cieplny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze oraz szatnie dla zawodników. Od frontu oraz po obu bokach płyty lodowiska istnieje plac utwardzony z kostki betonowej. Przed lodowiskiem od strony ulicy Prusa powstał parking dla samochodów. Utwardzenie terenu stanowi dojście i dojazd do budynków.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Siedlcach przy Zespole Szkół Nr 1, ul. Graniczna 1

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.126.500,00zł,

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego: 100.000,00 zł
2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystki: 333.000,00 zł

Okres realizacji: 2010 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne.

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Siedlcach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, ul. Chopina 10

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.074.326,07 zł,

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego: 100.000,00 zł
2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333.000,00 zł

Okres realizacji: 2010 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne.

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16 w Siedlcach

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 712.750,83 zł,

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 150.000,00 zł

Okres realizacji: 2010 r.

W ramach projektu wykonano:

Boisko do piłki nożnej: o wymiarach 36 m x 62 m z polem gry 32 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze białym szer. 10 cm. Boisko zostało wyposażone w bramki do piłki nożnej,

Ogrodzenie boiska z piłkochwytami: pełne ogrodzenie boiska wysokości 4 m z piłko chwytami zabramkowymi, ogrodzenie z paneli kratowych na słupkach stalowych z cokołem betonowym prefabrykowanym, wyposażone w dwie furtki i bramę techniczną 3,00 x 2,50 m.

Ciągi komunikacyjne: przed furtką wejściową i bramą techniczną, wykonano chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wzdłuż dłuższego boku boiska od strony zachodniej chodnik z kostki elastycznej. Przed furtką awaryjną, od strony bieżni chodnik ze schodami terenowymi.

Ławki parkowe, kosze na śmieci: wzdłuż boiska , w polu chodnika wykonano ławeczki oraz kosze na śmieci konstrukcji stalowej montowane w podłoże w sposób stały.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W – ulica Artyleryjska w Siedlcach"

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 416 568,77 zł

Wartość dofinansowania: 708 284,00zł

Okres realizacji: 2010

Beneficjent: Miasto Siedlce

Opis projektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W na odcinku od ulicy Okopowej do obwodnicy miasta (drogi krajowej nr 2), stanowiła kontynuację zakończonej w listopadzie 2008 r. przebudowy drogi powiatowej nr 5404W na odcinku od ulicy Garwolińskiej (drogi wojewódzkiej nr 803) do ulicy Okopowej.

W ramach przedmiotowego projektu zostały wykonane następujące prace:

- przebudowano drogę powiatową o długości 1 012 m;
- wybudowano 992 m chodników;
- wybudowano 990 m ścieżek rowerowych;
- wybudowano dwie zatoki autobusowe;
- wykonano oznakowania pionowe i poziome.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków ruchu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 5405W. Budowa ścieżki rowerowej oraz chodników wpłynęła na bezpieczeństwo zarówno ruchu rowerowego, pieszego jak i pojazdów mechanicznych.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach"

przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 557 339,75 zł;

Wartość kredytu: 501 605,77 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

­ ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ modernizację instalacji c.o. z uwzględnieniem montażu zaworów termostatycznych,
­ wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło oraz zredukowano ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia paliwa. Poprawiono estetykę i funkcjonalność budynków szkoły.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Siedlcach – Miejskiego Przedszkola nr 26, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4"

przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 1 901 059,89 zł;

Wartość kredytu: 1 638 374,97 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

 • ­ ocieplenie stropodachów i ścian w MP 26 i ZSP 4,
 • ­wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania w MP 26 i ZSP 4,
 • ­ regulację instalacji c.o. z uwzględnieniem montażu zaworów termostatycznych w MP 26 i ZSP 4,
 • ­ modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o. w ZS 1.

Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło oraz zredukowano ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia paliwa. Poprawiono estetykę i funkcjonalność obiektów oświatowych.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Siedlcach (Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5"

przy udziale preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 2 970 479,44 zł;

Wartość pożyczki: 2 000 000,00 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

­ ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ regulację instalacji c.o. z uwzględnieniem montażu zaworów termostatycznych,
­ remont instalacji c.o. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.

Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło oraz zredukowano ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zmniejszenie zużycia paliwa. Poprawiono estetykę i funkcjonalność obiektów oświatowych.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach pilotażowego programu "Biały Orlik" w Siedlcach przy ul. Pescantina 2.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu – 723.661,40zł

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 184.300,00 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Inwestycja powstała w ramach programu "Biały Orlik", którego celem jest budowa składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Lodowisko zostało umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstałego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- system mrożeniowy do lodowiska przenośnego,
- agregat chłodniczy,
- modułowy system ziębniczy tafli lodowiska,
- przenośna pompa wraz z osprzętem do wypompowywania glikolu,
- bandy okalające,
- maszyna do pielęgnacji lodu – rolba,
- pomieszczenie dla rolby,
- ostrzałka do łyżew,
- maty gumowe,
- ławki.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 20120" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.299.042,00 zł,

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego: 333.000,00 zł
2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333.000,00 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne.

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.


Miasto Siedlce

zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno – szatniowym) przy ul. Pescantina 2 w Siedlcach

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu:

1.244.749,11zł

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego: 333.000,00 zł
2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333.000,00 zł

Okres realizacji: 2009 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne.

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.


Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Terenowe urządzenia sportowe - przebudowa w tym:
1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26m x 44m
2. Plac zajęć sprawnościowych o wymiarach 10m x 15m
3.Skocznia w dal o wymiarach (zeskocznia 3m x 7m, rozbieg 1,5m x 21m) wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Siedlcach przy ulicy Sienkiewicza 49 wraz z drogą pożarową

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.181.217,96 zł

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 224.991,65 zł

Okres realizacji: 2009 r.

W ramach projektu wykonano:

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

Boisko wielofunkcyjne mieści w swym obrysie:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m ulokowane podłużnie,
- dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13m x 24m ulokowane poprzecznie,
- dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9m x 18m ulokowane poprzecznie.

Ponadto wykonano skocznię w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej i zeskocznią oraz plac zajęć sprawnościowych z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, wyposażony w urządzenia do ćwiczeń sprawnościowo - ruchowych. Za bramkami boiska piłki ręcznej zaprojektowano piłkochwyty z profili stalowych zamkniętych. Podobny piłko chwyt wykonano wzdłuż budynku szkoły. Od bramy wjazdu z ul. Sienkiewicza oraz wokół boisk wykonane zostały ciągi komunikacyjne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż boiska w polu chodnika oraz placu sprawnościowym zamocowano ławeczki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi oraz kosze na śmieci.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Przebudowa ulicy 10 Lutego w Siedlcach wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – 10 Lutego"

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 177 788,89 zł

Wysokość dotacji z budżetu państwa: 1 588 894,09,- zł.

Okres realizacji: 2008-2010

Beneficjent: Miasto Siedlce

Zadanie obejmowało przebudowę ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda im. Hoffmana wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego - 10 Lutego oraz przebudowę chodników i zjazdów.

W ramach projektu wykonano:

- przebudowę drogi na długości 498 m o szerokości 7 m,
- przebudowę chodnika na długości 725 m i szerokości zmiennej 2,20-5,50 m,
- przebudowę zjazdów do posesji i zjazdów publicznych,
- montaż masztu sygnalizacyjnego z wysięgnikiem i 4 masztów sygnalizacyjnych niskich.

W wyniku realizacji inwestycji parametry techniczne ulicy zostały dostosowane do wzmożonego ruchu na tej trasie, który wystąpił w związku z wykonanym w 2008 roku "przebiciem" do ulicy Sokołowskiej. Zmodernizowana nawierzchnia oraz poszerzenie jezdni poprawiły warunki i komfort jazdy na ulicy oraz wpłynęły na zwiększenie płynności ruchu. Poszerzenie jezdni do szerokości 9 m na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego została wprowadzona segregacja ruchu tj. lewo i prawoskręty. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu uzbrojona w system detekcji pojazdów i pieszych, skoordynowana z istniejącymi już sygnalizacjami na ulicy Piłsudskiego poprawiła efektywność sterowania ruchem i usprawniła ruch pojazdów nie tylko na skrzyżowaniu ale także na ulicy Piłsudskiego.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Budowa kolektora deszczowego "Ulgi" oraz zbiornika retencyjnego w Siedlcach"

Projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A: Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (pożyczka preferencyjna).

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 7 465 160,00 zł.

Wysokość dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 000 000,- zł.

Wysokość preferencyjnej pożyczki WFOŚiGW: 5 687 400,- zł.

Okres realizacji: 2008-2010

Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu wykonano:
- kolektor deszczowy o średnicy 1,6 m i długości 1248,5 m,
- kolektor deszczowego o średnicy 1,2 o długości 607 m,
- dwa separatory,
- zbiornik retencyjny o pojemności 2500 m3.

Dzięki realizacji inwestycji poprawiła się gospodarka wodno ściekowa w mieście. Najniżej położone tereny miasta (m.in. okolice Szpitala Miejskiego, osiedla Młynarska czy okolice ulicy Czerwonego Krzyża) uwolnione zostały od zalewania przez wody opadowe. Ich nadmiar jest obecnie odprowadzany do zbiornika retencyjnego na siedleckich Błoniach.Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 08-110 Siedlce.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 1.428.881,35 zł

Dofinansowanie:

1. Budżet Województwa Mazowieckiego - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: 333.000,00 zł

2. Budżet państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333.000,00 zł.

Okres realizacji: 2008 r.

Inwestycja powstała w ramach rządowego programu "Moje Boisko – Orlik 2012".

W ramach projektu wykonano:

- boisko piłkarskie,
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do siatkówki,
- budynek sanitarno-szatniowy,
- ogrodzenie,
- oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne,

Po wykonaniu inwestycji powstał obiekt sportowy ogólnodostępny dla lokalnej społeczności w Siedlcach. Wybudowanie nowoczesnego kompleksu sportowego w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych umożliwia dostęp do bezpłatnego obiektu sportowego, pozwalającego na uprawianie różnych dyscyplin sportowych a także na propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju młodych ludzi oraz na promocję zdrowego stylu życia.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

Terenowe urządzenia sportowe - przebudowa w tym: 1. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26m x 44m
2. Plac zajęć sprawnościowych o wymiarach 17m x 26m
3. Skocznia w dal o wymiarach (zeskocznia 3m x 8m, rozbieg 1,5m x 31m) przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach
przy ulicy 10 Lutego.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 743.883,10zł

Dofinansowanie:

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 150.000,00 zł .

Okres realizacji: 2008 r.

W ramach projektu wykonano:

Boisko wielofunkcyjne, które mieści w swym obrysie boiska:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m ulokowane podłużnie,
- dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13m x 24m ulokowane poprzecznie,
- dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9m x 18m ulokowane poprzecznie,

Ponadto wykonano skocznię w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej i zeskocznią oraz plac zajęć sprawnościowych z nawierzchnią piaszczystą, wyposażony w urządzenia do ćwiczeń sprawnościowo- ruchowych. Ogrodzenie typowe dla obiektów sportowych boiska wielofunkcyjnego z siatki stalowej powlekanej, wyposażone w bramę . Za bramkami boiska piłki ręcznej wykonano dwa piłkochwyty. Przed bramą i furtką ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz wokół boiska wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej szarej. Wzdłuż boiska w polu chodnika, przy placu sprawnościowym oraz zeskoczni w dal usytuowano ławeczki parkowych bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi oraz kosze na śmieci umieszczone między ławeczkami.

W celu oświetlenia terenu lokalizacji urządzeń sportowych wykonano latarnie przy boisku wielofunkcyjnym oraz przy placu zajęć sprawnościowych.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Siedlcach
- Miejskie Przedszkole nr 9 i 27, Szkoła Podstawowa nr 11, Publiczne Gimnazjum nr 3,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2"

przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 5.641.392,00 zł;

Wartość kredytu: 5.057.172,00 zł

Okres realizacji: 2008 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

­ ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ regulację instalacji c.o.,
­ wymianę instalacji i modernizację węzłów c.o. w ZSP 1,
­ wymianę instalacji c.o. w PG 3.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa bilansu cieplnego budynków, a tym samym zmniejszenie zużycia ciepła i energii, co spowodowało redukcję obciążenia środowiska naturalnego produktami spalania paliw. Poprawiono również estetykę i funkcjonalność obiektów oświatowych.
Miasto Siedlce
zrealizowało projekt pn.

"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Siedlcach – Miejskie Przedszkole nr 3, 13,15, 20 i Miejski Żłobek nr 2"

przy udziale preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość projektu: 2 059 139,38 zł;

Wartość kredytu: 1 794 104,42 zł

Okres realizacji: 2007 r.

Opis projektu:

W ramach projektu wykonano:

­ ocieplenie stropodachów i ścian,
­ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o lepszym współczynniku przenikania,
­ regulację instalacji c.o.,
­ w Miejskim Żłobku nr 2 została wymieniona instalacja c.o. i wodno-kanalizacyjna.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa bilansu cieplnego budynków, a tym samym zmniejszenie zużycia ciepła i energii, co spowodowało redukcję obciążenia środowiska naturalnego produktami spalania paliw. Poprawiono również estetykę i funkcjonalność obiektów oświatowych.