19

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazw. "Błonia Siedleckie", obejmująca teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego

Rysunek planu (jpg, 29,5MB)


Uchwała R.M.nr XLII/591/2009z dnia 29.05.2009 r. (pdf, 1,03MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 106 poz. 3036