7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego "Kazimierzowska" i zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego położonego po północnej stronie ul. Ogrodowej w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XLI/613/97 z 18.12.1997 r.

Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 4 poz.14 z 1998 r.

Pobierz plik: PDF