Przelew z tytułu

Bank i nr rachunku

Wypisów, wyrysów, opłat komunikacyjnych (rejestracji samochodu),
wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania,
dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, udzielenia informacji publicznej, dziennika budowy,
zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
28 1050 1894 1000 0022 1545 6456

Wadiów, kaucji za wynajmu, kaucji mieszkaniowych

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
06 1050 1953 1000 0023 4839 7999

Opłaty skarbowej

ING Bank Śląski SA o/Siedlce
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

Opłaty parkingowej
ING Bank Śląski SA o/Siedlce
82 1050 1953 1000 0023 6703 5181

Podatku od nieruchomości osoby fizyczne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej

Podatku od nieruchomości osoby prawne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Podatku rolnego/leśnego osoby fizyczne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej

Podatku rolnego/leśnego osoby prawne

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Podatku od środków transportowych

Przelew na indywidualny rachunek bankowy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przelew na indywidualny rachunek bankowy