41
Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna i Stodolna

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   

Rysunek

MPZP Piaski Zam tresc_uchwaly

MPZP Piaski Zam-_zal_nr_2

MPZP Piaski Zam -_zal._nr_3  
Uchwała RM  Nr  XVIII/217/2020  z dnia 30 stycznia 2020 r Dz. Urz.  Woj. Maz.  z  2020 r.   poz. 3443