Miejskie jednostki organizacyjne
(wykaz) [więcej]...

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Siedlcach

ul. Józefa Piłsudskiego 38

25 644 32 84

25 644 82 34

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Delegatura w Siedlcach

ul. Wiszniewskiego 4

25 631 15 40

25 631 15 41

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Browarna 12

25 640 16 00
25 640 16 75

25 632 38 73

Komenda Miejska Policji

ul. Starowiejska 66

25 643 23 6
25 643 26 17

25 643 22 01

Komenda Miejska Straży Pożarnej

ul. Czerwonego Krzyża 45

25 643 26 66
25 644 59 78

25 643 21 14

Urząd Skarbowy

ul. Biskupa I. Świrskiego 45

25 632 87 20
25 632 48 80

25 633 15 25

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Józefa Piłsudskiego 4

25 785 12 00

25 785 12 38

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31

25 644 20 40
25 632 28 75

25 632 61 37

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

ul. Józefa Piłsudskiego 38

25 644 07 76

25 632 73 53

Regionalna Izba Obrachunkowa

ul. Józefa Piłsudskiego 38

25 632 82 15
25 632 63 43

Sąd Rejonowy

 na ul. Kazimierzowska 31A

25 640 78 00
25 640 78 01

Prokuratura Rejonowa

ul. Brzeska 16

25 633 54 00
25 633 54 26

25 63 35 430

Sąd Okręgowy

ul. Sądowa 2

25 640 78 01
25 640 78 00

25 640 78 12

Prokuratura Okręgowa

ul. Brzeska 97

25 632 24 85

25 633 96 52

Zakład Karny w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 47 25 785 13 00 25 785 13 30
Wojskowa Komenda Uzupełnień
ul. Wałowa 1 261 351 309
Archiwum Państwowe w Siedlcach ul. Kościuszki 7  25 632 25 74 25 632 23 88
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.Siedziba Delegatury w Siedlcach

ul. Bema 4a 25 633 94 58

Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Siedlcach

ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21

25 632 24 85
25 632 63 47

25 632 63 46

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21

25 644 61 23

25 632 73 18

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej

ul. Józefa Piłsudskiego 38

25 644 46 46

25 644 46 46

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Józefa Piłsudskiego 38

25 632 69 70

25 632 36 41

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Kazimierzowska 29

25 621 64 59

25 632 55 84

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

ul. Józefa Piłsudskiego 40

25 644 72 16

25 644 71 55

Urząd Gminy Siedlce

ul. Mieczysława Asłanowicza 10

25 632 77 31

25 632 36 30

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Siedlcach

ul. Brzeska 122

25 632 77 57

25 632 73 01

Wschodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. 3 Maja 28

25 633 47 00

25 633 47 00

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Brzeska 39

25 644 16 40
25 644 64 61

25 640 93 29

Państwowa Inspekcja Pracy

ul. Brzeska 97

25 632 80 50
25 632 27 68

Urząd Celny

ul. Brzeska 76

25 644 02 98

5 633 97 39

Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38 25 632 61 00 25 644 24 00

Urząd Kontroli Skarbowej

ul. Brzeska 102

25 644 44 90
25 644 45 10

Urząd Pocztowy nr 1

ul. Józefa Piłsudskiego 2

25 644 70 38
25 644 44 39

Urząd Pocztowy nr 2

ul. Rynkowa 8a

25 631 48 70

Urząd Pocztowy nr 2

ul. Armii Krajowej 13

25 644 08 68

Urząd Pocztowy nr 2

ul. Brzeska 135

25 644 63 60

Urząd Pocztowy nr 3

ul. Kaszubska 1

25 633 71 77

Urząd Pocztowy nr 3, Filia

ul. Unitów Podlaskich 7

25 643 65 03

Urząd Pocztowy nr 5

ul. Warszawska 93

25 632 88 27
25 632 40 27

Urząd Pocztowy nr 6

ul. Bolesława Chrobrego 17

25 644 94 99