17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grabianowskiej i Zielnej w Siedlcach

Uchwała R. M. nr XXXII/388/2017 z 31.03.2017 r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.

załącznik nr 1 rysunek planu

załącznik nr 2

załącznik nr 3