5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Starowiejska-Starzyńskiego" w Siedlcach

Rysubek planu plik (tiff, 2,28 MB)

Uchwała R. M. Nr XXXII/499/2001 z 20.03.2001 r. (doc, 209 kB)

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 111 poz. 1454