5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Starowiejska -Starzyńskiego" w Siedlcach

Uchwała R. M. Nr XXXII/499/2001 z 20.03.2001 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 111 poz. 1454

Pobierz plan: plik TIFF [2,28 MB]