39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej

Rysunek planu (pdf, 4 MB)


Tekst planu (pdf, 171kB) 

Uchwała R. M. XLIX/551/2018 z 27.04.2018 r. (zip, 4,45MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 5740